Menu
NT2 - Header productpagina desktop - Bureau ICE
NT2 - Header productpagina mobiel - Bureau ICE

Intake-instrument EOA

Individueel leertraject

Het Intake-instrument Eerste Opvang Anderstaligen (EOA) is een flexibel toetsenpakket, waarmee je op efficiënte wijze de leerbaarheid, taal- en rekenvaardigheid, belemmerende én succesfactoren van leerling in kaart brengt. Zo wordt het mogelijk om een EOA-leerling een betrouwbaar en passend individueel leertraject aan te bieden dat recht doet aan zijn of haar potentie, ambitie en ontwikkelingsperspectief.

Hoe zet je het Intake-instrument EOA in?

Stap 1
Om te beginnen voer je met de gespreksleidraad een één-op-één-gesprek met de leerling. Aan de hand van deze leidraad bepaal je het niveau van de luister- en gespreksvaardigheid van de leerling. Ook persoonlijke omstandigheden komen aan bod, waardoor je een beeld krijgt van wat de leerling kan en wil wat betreft zijn of haar vervolgopleiding en toekomstige loopbaan.

Stap 2
Als tweede stap neem je de toets ‘Tempo Lezen’ af. Deze toets meet hoe vloeiend een leerling leest en bepaalt welke Leerbaarheidstoets de leerling vervolgens gaat maken. Vanaf hier wordt het instrument dus flexibel, want de toetsresultaten bepalen welke vervolgtoetsen de leerling krijgt voorgelegd. Afhankelijk van het resultaat van de Leerbaarheidstoets plaats je de leerling in een snel of langzaam traject.

Stap 3

  • Uit de toets ‘Tempo Lezen’ blijkt dat een leerling nog onvoldoende gealfabetiseerd is: met de toetsen Alfa A en Alfa B stel je vervolgens de mate van alfabetisering vast tijdens de verlengde intake. Je stelt met deze toetsen óók de voortgang vast tijdens het alfabetiseringstraject. Met de optionele toets Alfa C kun je het alfabetiseringstraject afsluiten.
  • Uit de toets ‘Tempo Lezen’ blijkt dat een leerling (voldoende) gealfabetiseerd is: dan kun je optioneel de Taalvaardigheidsschatter afnemen. Deze geeft een globale indruk van de lees- en schrijfvaardigheid van een leerling. Op basis daarvan besluit je welke lees- en schrijftoetsen uit het Toetsplatform de leerling in de verlengde intake krijgt voorgelegd.

Stap 4
Naast de taalvaardigheid van de Nederlandse taal is het Intake-instrument EOA ook geschikt om de rekenvaardigheid en de taalvaardigheid van bijvoorbeeld Engels van EOA-leerlingen in kaart brengen. Zo sluit dit intake-instrument nóg beter aan op het vervolgonderwijs.

Dossier
Het Intake-instrument EOA bevat bovendien een dossier waarin je alle resultaten en het advies voor plaatsing en vervolgtoetsing in de verlengde intake kunt vastleggen.

Open het bestelformulier Intake-instrument EOA

Het Intake-instrument EOA bestaat uit een compleet pakket voor de toetsleider met een handleiding en materiaal voor de toetsafname. Het materiaal voor de cursist bestaat uit losse toetsboekjes die apart te bestellen zijn.