Menu
Training Toetsbegeleiders Leerbaarheidstoets
Training Toetsbegeleiders Leerbaarheidstoets

Training Toetsbegeleiders Leerbaarheidstoets

Daarom deze training

Een belangrijk onderdeel van de Wet Inburgering 2021, die per 01/01/2022 in werking treedt, is de brede intake. In deze brede intake werken gemeenten samen met de inburgeraar toe naar het Plan Inburgering en Participatie (PIP). Daarin wordt onder andere de leerroute opgenomen die de inburgeraar zal gaan volgen. Het resultaat van de Leerbaarheidstoets zal mede worden gebruikt om deze leerroute te bepalen. Deze Leerbaarheidstoets is dus onderdeel van de brede intake.

De afname van deze Leerbaarheidstoets wordt uitgevoerd door een toetsbegeleider van de gemeente. Het is hiervoor noodzakelijk dat de toetsbegeleider een e-module volgt van Citrus Andriessen en een online training van Bureau ICE. Aanmelden voor de online training van Bureau ICE is vanaf nu mogelijk.

Voor wie

Zowel de e-module als de online training zijn bedoeld voor toetsbegeleiders van gemeenten. Het is dus belangrijk dat gemeenten vóór de aanmelding voor de training hebben bepaald wie deze taak gaat uitvoeren.

Het profiel voor deze toetsbegeleider ziet er als volgt uit:

  • Goede communicatieve & sociale vaardigheden
  • Goede communicatieve vaardigheden met mensen die weinig Nederlands spreken
  • Goede administratieve en computervaardigheden
  • Stevige doch vriendelijke, geduldige persoonlijkheid
  • Culturele sensitiviteit

Een trainingsgroep voor de online training bestaat uit maximaal 12 deelnemers van verschillende gemeenten. Hierbij wordt ervanuit gegaan dat de deelnemers reeds de E-module van Citrus Andriessen hebben gevolgd.

Op de website van de VNG is meer informatie te vinden over de rol van gemeenten bij de leerbaarheidstoets.

De training

In de training krijgen toetsbegeleiders instructies over het afnemen van de leerbaarheidstoets. Hierbij komen onder andere de volgende onderdelen aan bod:

  • Inrichting van de ruimte
  • Ontvangst van de kandidaten
  • Omgang met kandidaten die weinig Nederlands spreken
  • Wat te doen bij bijzondere omstandigheden
  • Controle van persoonsgegevens

In de training van Bureau ICE zal geen aandacht aan de E-module van Citrus Andriessen besteed worden.

De training is een online training die via MS Teams wordt aangeboden.

Er zijn voor de gemeente geen kosten verbonden aan deze training.

Resultaat

Na de training ontvangt u een bewijs van deelname toetsbegeleider Leerbaarheidstoets. Het resultaat wordt doorgegeven aan DUO die verder contact met u op zal nemen.

Hoe lang duurt de training?

De training duurt 2 uur.

Meld je aan

In eerste instantie stond de inschrijving voor deze training open voor één persoon per gemeente. Tot 1 september 2022 kunnen er nog tot drie personen per gemeente worden getraind. Het is echter goed mogelijk dat de grote gemeenten, met meer dan 250 inburgeringsplichtigen op jaarbasis, meer getrainde toetsbegeleiders moeten hebben. Als dit het geval is, dan kunt u dit bij de VNG melden.

U kunt zich voor de training aanmelden via leerbaarheidstoets@bureau-ice.nl. Wij zullen dan zo snel mogelijk contact met u opnemen om de beschikbare data af te stemmen.