Toetsing in het basisonderwijs

IEP gelooft in het belang van betekenisvol toetsen. Toetsen horen een hulpmiddel te zijn om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van een leerling; geen afrekenmoment. Daarom kun je in het IEP LVS flexibel toetsen. Je geeft de leerling de toets waar hij of zij aan toe is op dat moment.

Leerlingen met elkaar vergelijken doen we niet doen we niet: we kijken naar individuele groei. Met minder toetsen dan nu gebruikelijk is in het basisonderwijs zie je juist beter of leerlingen op weg zijn de leerdoelen te behalen. Anders kijken, meer zien!

Betekenisvol toetsen gaat ook over toetsen zonder druk. Alle IEP toetsen, ook de IEP Doorstroomtoets, sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Met een frisse opmaak, pakkende teksten en heldere vragen verlagen we de spanning bij leerlingen, zodat ze écht kunnen laten zien op welk niveau ze staan. Dat geeft ook een prettige toetservaring.

Op deze manier maakt IEP van toetsen een leuk en nuttig hulpmiddel, geen prestatiedoel.

 

Het complete kind

Een kind is meer dan taal en rekenen. Hoe zit het met doorzettingsvermogen, interactie met anderen, nieuwsgierigheid, empathie? Daar wil je als leerkracht ook inzicht in krijgen. Onderwijs gaat niet alleen over kennisontwikkeling; we leren kinderen ook sociale, emotionele, culturele en creatieve vaardigheden. Die vaardigheden zijn net zo belangrijk als cognitieve vaardigheden om je te kunnen redden in de samenleving.

En hoe het gaat met taal en rekenen, hangt ook af van je doorzettingsvermogen en de moed om vragen te stellen in de klas! Daarom meet het IEP LVS ook de sociaal- emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen met de hart- en handeninstrumenten.

Zo krijg je een compleet beeld van een leerling, met al zijn talenten.

 

Ieder kind in zijn kracht

IEP zet elk kind in zijn kracht. Door betekenisvol te toetsen en een compleet beeld te geven van het kind. Toetsen mogen én kunnen een leuk onderdeel zijn van het leerproces. Ze horen geen obstakel te zijn, maar een springplank voor de leerling.

Ook voor de leerkracht maken we toetsen prettiger. Geen last, maar een hulpmiddel. Nakijktijd verandert in tijd voor je leerlingen. Minder toetsen. Flexibele toetsmomenten, passend bij de leerling. Geen spanning in de klas, maar leerlingen die de toetsen met plezier maken. En duidelijke rapportages die jou als leerkracht, maar ook de intern-begeleider en het bestuur, helpen in je onderwijs.

Met IEP Advies & Trainingen begeleiden we jullie school in het hele proces. Samen zetten we elk kind in zijn kracht!

IEP Trainingsaanbod - Bureau ICE