Toetsing in het basisonderwijs

Anders kijken, meer zien

De laatste jaren is het basisonderwijs flink in beweging. Scholen denken na over hun visie op onderwijs; wat kun en wil je bieden in deze belangrijke periode in het leven van een kind. Deze visie wordt vertaald  naar de dagelijkse onderwijspraktijk. Zo zie je dat scholen bijvoorbeeld kiezen voor andere klasindelingen, gepersonaliseerd leren en innovatieve leervormen.

Kinderen in het basisonderwijs maken erg veel toetsen. Als overhoring, als afsluiting van een hoofdstuk, om te laten zien waar ze staan ten opzichte van klas- en jaargenoten, en om te zien hoe ver ze verwijderd zijn van de onderwijsdoelen. In totaal leidt dit tot tientallen toetsen per jaar. En wat levert dit op? Kritisch kijken waarom en wanneer je toetst en met welk doel, zorgt ervoor dat je veel minder kunt toetsen. Je bent namelijk de hele dag aan het toetsen door te observeren en op basis van je observaties leerlingen aanwijzingen te geven.

Welke opdracht heeft het basisonderwijs?

Op school moet een leerling van alles leren, basisvaardigheden zoals taal en rekenen bijvoorbeeld. Cognitieve vaardigheden, waar je je op het vervolgonderwijs in verder kunt ontwikkelen en je goed wordt voorbereid op de toekomst. Je leert op school ook hóe je leert: of je goed kunt plannen bijvoorbeeld, en je ontwikkelt je doorzettingsvermogen. Dit is naast taal en rekenen ook zeer belangrijk zijn voor de totale ontwikkeling van een kind.

Ook is er binnen het basisonderwijs aandacht om te leren hoe je je beweegt in de wereld. Onderwijs helpt je bij je sociaal-economische ontwikkeling: dus hoe je omgaat met anderen, je empathisch vermogen of hoe je je emoties kunt uiten en/of beheersen. Ten slotte dient het onderwijs om creatief vermogen te ontwikkelen. Durf je bijvoorbeeld anders te zijn? Ben je vindingrijk en nieuwsgierig?

Dit zijn allemaal aspecten die je als kind ontwikkelt op het basis- en vervolgonderwijs. Onderwijs gaat dus over veel meer dan alleen taal en rekenen. En een kind is dan ook meer dan alleen die cognitieve vaardigheden; het is de optelsom van alle vaardigheden, eigenschappen en ambities.

Het complete kind

Bij Bureau ICE vinden we het belangrijk om te kijken naar het complete kind. Worden wie ze zijn door te kijken naar meer dan taal en rekenen. Waar wordt een leerling enthousiast van? Wanneer wordt de nieuwsgierigheid geprikkeld? Wat is er nodig om een kind zelfstandig te laten werken maar ook om samen met zijn klasgenoten opdrachten op te pakken? Wij geloven  dat je anders kunt toetsen. Je kunt met veel minder toetsen meer informatie krijgen. Toetsen mogen én kunnen een leuk onderdeel zijn van het leren. En ze mogen geen obstakel te zijn, maar een springplank voor de leerling.

Daarom adviseren wij met IEP Advies & trainingen scholen over onze visie op toetsen en hoe je dat voor je school in de praktijk kunt brengen. Zinvoller toetsen met minder administratieve last. Dat kan met de kindvriendelijke en gecertificeerde toetsen in het IEP Leerlingvolgsysteem. En uiteraard de populaire kindvriendelijke IEP Doorstroomtoets (voorheen IEP Eindtoets).

Meer weten over onze producten of diensten?

IEP Trainingsaanbod - Bureau ICE