researchED - sessie door Sergej Visser

Op 23 oktober kun je tijdens researchED een sessie bijwonen van onze trainer/adviseur Sergej Visser.

Goed toetsen: meer leren en een beter beeld

Toetsing is een hot item. Op steeds meer scholen in Nederland wordt bijvoorbeeld kritisch gekeken naar hoeveel cijfers leerlingen jaarlijks krijgen. En terecht: cijfertoetsen kosten tijd, zorgen voor stress én leiden te vaak tot uitgesteld leergedrag. Zo zit onze toetscultuur het leren in de weg. Tegelijkertijd los je dit niet zomaar op door het aantal cijfertoetsen te verminderen. Daarvoor is een bredere visie op leren en toetsen nodig.

In deze sessie denken we na over goed toetsbeleid, vanuit een stevige visie op leren en toetsen. Leerdoelgericht (formatief) werken maakt daar onderdeel van uit: het gaat er immers om dat leerlingen de leerdoelen beheersen. Maar ook toetskwaliteit krijgt de broodnodige aandacht. Een cijfergemiddelde lijkt objectief, maar in hoeverre kun je dat hard maken? Verder staan we stil bij de vraag hoe je deze bredere blik op toetsing bij jou op school kunt introduceren en implementeren. Want goed toetsen kán leiden tot meer, beter en leuker leren.