Menu

Bestuurslunch

Gelijke kansen: ongelijke aanpak

Kansenongelijkheid is een groot vraagstuk in de maatschappij en voor een oplossing wordt vaak naar het onderwijs gekeken. Deels terecht, want het onderwijs kan hier zeker een rol in spelen. Ieder kind moet zich optimaal kunnen ontwikkelen: leerlingen met dezelfde talenten hebben recht op gelijke kansen. Zijn of haar achtergrond, het opleidingsniveau van ouders of hun financiële situatie mogen geen invloed hebben op de schoolprestaties van een kind. Wat is de oplossing? Wij denken: wil je leerlingen gelijke kansen geven, dan moet je hen ongelijk behandelen.

Online bijeenkomst met andere besturen

We willen hierover graag van gedachten wisselen met jullie tijdens een online bijeenkomst met andere besturen. Dat doen we aan de hand van een aantal prikkelende stellingen en onder leiding van Nadia Bouras. Zij is historicus en universitair docent aan de Universiteit Leiden. Ook schreef zij het boek ‘Een klas apart’. Het gaat over de geschiedenis van de eerste Arabische school van Nederland, die uitgroeide tot een van de grootste basisscholen van Amsterdam. Nadia Bouras verweeft het verleden met het heden en het persoonlijke met het politiek-maatschappelijke. Op die manier probeert ze antwoord te geven op vragen waar de samenleving nog steeds mee worstelt. Daarnaast stellen we in een klein onderzoek (3 minuten tijd) graag een aantal vragen over dit onderwerp.
De uitkomsten zullen we behandelen tijdens de bijeenkomst. Klik hier om de korte vragenlijst in te vullen. Zelfs als je niet kunt zijn de uitkomsten relevant, dus ook dan is jouw bijdrage meer dan welkom.

Graag nodigen we je uit voor deze inspirerende sessie, samen met andere bestuurders en kwaliteitsmedewerkers. Gezien het tijdstip sturen we je graag iets lekkers voor tijdens de lunch.

Wanneer:
maandag 13 december 2021

Tijdstip:
12.30 – 12.45 uur – Online binnenkomst, kort welkom en introductie van het thema
12.45 – 13.05 uur – In 4 groepjes uiteen en aan de hand van 2 stellingen een mening vormen over het thema kansengelijkheid
13.05 – 13.25 uur – Ieder groepje een presentatie van max 5 minuten over wat er besproken is in het groepje als terugkoppeling naar de anderen
13.25 – 13.45 uur – Plenaire samenvatting met resultaten

Heb je interesse? Je kunt je inschrijven via onderstaande formulier.