Menu
IEP Doorstroomtoets
IEP Doorstroomtoets

IEP Doorstroomtoets: alles wat je wilt weten

Vanaf schooljaar 2023-2024 verandert de wet rondom eindtoetsing. Het ministerie van OCW heeft alle basisscholen hierover geïnformeerd via een brief.

Eindtoets wordt Doorstroomtoets
De wetswijziging houdt in dat de eindtoets voortaan doorstroomtoets heet. Dit geldt voor alle eindtoetsen. Daarnaast wordt de afname vervroegd naar februari. De IEP Eindtoets heet dus vanaf volgend jaar IEP Doorstroomtoets. Daarnaast worden alle eindtoetsen in februari afgenomen in plaats van april.

In deze korte video beantwoorden we de eerste vragen.

Verder vind je op deze pagina meer informatie over de nieuwe tijdlijn nu de doorstroomtoets eerder afgenomen wordt en verwijzen we je naar Rijksoverheid voor alle informatie.

Wat verandert er?

  • Het afnamemoment is eind januari t/m midden februari
  • De aanmeldperiode start op 1 oktober
  • Leerlingen ontvangen eerder hun definitieve schooladvies
  • Leerling melden zich tegelijk aan voor de middelbare school
  • De Centrale Eindtoets verdwijnt

IEP Envelop

IEP Doorstroomtoets

De IEP Doorstroomtoets zal qua inhoud niet veranderen. Het blijft exact dezelfde toets als de eindtoets in de huidige situatie.

De IEP Eindtoets (straks Doorstroomtoets) kun je op papier afnemen of digitaal, adaptief. Je kiest per leerling welke variant ze maken. Wil je meer weten over onze IEP Eindtoets, klik dan hieronder verder.

IEP Eindtoets digitaal

LVS-toetsen plannen

De doorstroomtoets wordt nu in februari afgenomen in plaats van in april. Ontdek hoe je de LVS-toetsen het beste kunt plannen nu de doorstroomtoets eerder in het jaar wordt afgenomen.

In deze video geeft Lisanne, onderwijskundig adviseur bij IEP, uitleg.