Menu

IEP Doorstroomtoets rapportages

De rapportage op de IEP Doorstroomtoets (voorheen IEP Eindtoets) bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. De IEP Doorstroomtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal (1F/2F) en rekenen (1F/2S) en een schooladvies. Je kunt alle rapportages downloaden via de IEP-portal.

Communicatie richting de ouders is ook belangrijk. Daarom krijg je van ons ook een toelichting voor ouders.

Let op: in de voorbeelden hieronder, verwijzen de links nog naar rapportages en leeswijzers met hierop de naam IEP Eindtoets. Alleen de naam verandert, verder blijft alles er hetzelfde uitzien!

Voorbeeldrapportage doorstroomtoets

Groepsrapportage

Op de groepsrapportage zijn in één oogopslag de resultaten te zien van de hele klas op alle onderdelen. Ondanks dat de leerlingen je school verlaten, is het relevant te weten wat het resultaat is op de verschillende onderdelen en onderliggende domeinen om dit mee te nemen in je eigen onderwijs.

Groepsrapportage IEP Eindtoets 2019 - Bureau ICE
Schoolrapportage IEP Eindtoets 2019 - Bureau ICE

Bovenschoolse IEP module

Eerder konden bestuurders via de BIEP de IEP Doorstroomtoetsresultaten inzien van alle scholen die onder een bestuur/stichting vallen. Vanaf schooljaar ’21-’22 verstrekken wij deze resultaten via de bovenschoolse IEP module.