Menu

Speciale ondersteuningsbehoeften IEP Doorstroomtoets

Aangepaste versies

Alle leerlingen moeten de IEP Doorstroomtoets kunnen maken. Daarom bieden we verschillende versies aan voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Zo:

  • zorgt het gebruikte lettertype voor een rustig beeld. Leerlingen die meer moeite hebben met lezen of rekenen kunnen de teksten en opgaven lezen én maken;
  • zijn de toetsen evenwichtig opgemaakt en is er goed nagedacht over de verdeling van de opgaven over de pagina’s/schermen. Leerlingen worden niet met te veel informatie op één pagina/scherm geconfronteerd;
  • kunnen alle opgaven en bijbehorende teksten aangepast worden naar een speciale versie.

Papieren IEP Doorstroomtoets: aangepaste versies
Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte is de papieren IEP Doorstroomtoets beschikbaar in de volgende aangepaste versies:

  • vergrote versie;
  • zwart-wit versie;
  • audio-ondersteuning door middel van MP3-bestanden;
  • audio-ondersteuning in de vorm van PDF-bestanden voor bijvoorbeeld: Kurzweil/Sprint Plus/Claroread/L2S;
  • combinaties van bovenstaande zijn ook mogelijk.

Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je via de IEP-portal de audiobestanden downloaden. Als je de mp3-, daisy- of pdf-bestanden downloadt, kun je deze direct vanaf een apparaat (bijvoorbeeld laptop/tablet) afspelen. Het is ook mogelijk om deze bestanden op een usb-stick te zetten of op een cd te branden. Voor het afspelen van het pdf-bestand (spraaksynthese) heb je een softwareprogramma nodig dat dit ondersteunt.

Heb je een leerling die gebruik wil maken van een brailleversie, neem dan contact met ons op. Dit geldt uiteraard ook voor andere verzoeken.

Digitale adaptieve IEP Doorstroomtoets: aangepaste versie
De digitale adaptieve IEP Doorstroomtoets bevat standaard audio bij de onderdelen Taalverzorging en Rekenen. Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte is er ook audio-ondersteuning mogelijk bij Lezen (MP3 audio). Het is (voor alle leerlingen) mogelijk om de leesteksten te printen, zodat de leerlingen kunnen strepen en markeren in de tekst.

Extra ondersteuning vanuit de school zelf
Wanneer je kiest voor de IEP Doorstroomtoets, ontvang je naast de toets voor de leerlingen ook een afnamehandleiding voor de afnameleider. Hierin staat vermeld aan welke extra ondersteuning je kan denken voor leerlingen met dyslexie, met dyscalculie of andere ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld het toekennen van extra tijd voor het maken van een taal en/of rekentaak.

N.B. Het schoolbestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat sommige leerlingen geen doorstroomtoets hoeven te maken. Het gaat daarbij om zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren en om leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Meer informatie vind je hier.