Contact
IEP Eindtoets

IEP Eindtoets rapportages

De rapportage op de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. De IEP Eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een schooladvies. Om scholen te ondersteunen in de communicatie leveren we bij de rapportage een toelichting voor ouders. In de week van 17 mei heb je toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages via de IEP-portal.

Leerlingrapportage

De leerlingrapportage geeft de individuele resultaten per leerling weer. Zowel de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen als het schooladvies. Op de achterkant ziet je wat het resultaat is op de verschillende onderliggende onderdelen van taal en rekenen.

Groepsrapportage

Op de groepsrapportage zijn in één oogopslag de resultaten te zien van de hele klas op alle onderdelen. Ondanks dat de leerlingen je school verlaten, is het relevant te weten wat het resultaat is op de verschillende onderdelen en onderliggende domeinen om dit mee te nemen in je eigen onderwijs.

Groepsrapportage IEP Eindtoets 2019 - Bureau ICE
Schoolrapportage IEP Eindtoets 2019 - Bureau ICE

BIEP| Bovenschools IEP-portal

De BIEP is het portal voor de besturen. In deze portal verstrekken wij de IEP Eindtoets-resultaten van alle scholen die onder een bestuur/stichting vallen.