Menu
IEP Eindtoets

IEP Eindtoetsrapportages

De rapportage op de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. De IEP Eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een schooladvies. Om scholen te ondersteunen in de communicatie geven we bij de rapportage een toelichting voor ouders. In de week van 17 mei heb je toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages via de IEP-portal.

Leerlingrapport

Het leerlingrapport geeft de individuele resultaten per leerling weer. Zowel de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen als het schooladvies. Op de achterkant ziet je wat het resultaat is op de verschillende onderliggende onderdelen van taal en rekenen.

Groepsrapportage

Op de groepsrapportage zijn in één oogopslag de resultaten te zien van de hele klas op alle onderdelen. Ondanks dat de leerlingen je school verlaten, is het relevant te weten wat het resultaat is op de verschillende onderdelen en onderliggende domeinen om dit mee te nemen in je eigen onderwijs.

Groepsrapportage IEP Eindtoets 2019 - Bureau ICE
Schoolrapportage IEP Eindtoets 2019 - Bureau ICE

Nieuw: bovenschoolse IEP module

Eerder konden bestuurders via de BIEP de IEP Eindtoetsresultaten inzien van alle scholen die onder een bestuur/stichting vallen. Vanaf dit schooljaar verstrekken wij deze resultaten via de bovenschoolse IEP module.