IEP Eindtoets
Aanmelden IEP Eindtoets

IEP Eindtoets rapportages

De rapportage op de IEP Eindtoets bestaat uit drie onderdelen: individuele leerlingrapporten, een groeps- en een schooloverzicht. De IEP Eindtoets geeft een uitslag op referentieniveau voor taal en rekenen en een schooladvies. Om scholen te ondersteunen in de communicatie leveren we bij de rapportage een toelichting voor ouders.

Ontvangst rapportages
Vier weken na de afname (week 20) heb je toegang tot de digitale leerling-, groeps- en schoolrapportages. Je vindt de rapportages in het IEP-portal. De papieren versies van de rapportages ontvang je enkele dagen daarna per post.

Leerlingrapportage

De leerlingrapportage geeft de individuele resultaten per leerling weer. Zowel de behaalde referentieniveaus voor lezen, taalverzorging en rekenen als het schooladvies. Op de achterkant ziet je wat het resultaat is op de verschillende onderliggende onderdelen van taal en rekenen.

Groepsrapportage

Op de groepsrapportage zijn in één oogopslag de resultaten te zien van de hele klas op alle onderdelen. Ondanks dat de leerlingen uw school verlaten, is het relevant te weten wat het resultaat is op de verschillende onderdelen en onderliggende domeinen om dit mee te nemen in je eigen onderwijs.

BIEP| Bovenschools IEP-portal

De BIEP is het portal voor de besturen. In deze portal verstrekken wij de IEP Eindtoets-resultaten van alle scholen die onder een bestuur/stichting vallen.