Menu
Speciale ondersteuningsbehoeften IEP Eindtoets
Speciale ondersteuningsbehoeften IEP Eindtoets

Speciale ondersteuningsbehoeften IEP Eindtoets

Aangepaste versies

In de IEP Eindtoets is, waar mogelijk, rekening gehouden met het toetsen van leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte. Zo:

  • zorgt het gekozen lettertype in de toets voor een rustig beeld zodat ook leerlingen die meer moeite hebben met lezen of rekenen de teksten en opgaven kunnen lezen en maken;
  • heeft de opmaak van de toetsen een evenwichtige en rustige verdeling van de opgaven over de pagina’s/schermen. Leerlingen worden daardoor niet met te veel informatie op één pagina/scherm geconfronteerd;
  • is er bij het ontwikkelen van de opgaven rekening mee gehouden dat de opgaven en bijbehorende teksten aangepast moeten kunnen worden naar een speciale versie.

Papieren IEP Eindtoets: aangepaste versies
Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte is de papieren IEP Eindtoets beschikbaar in de volgende aangepaste versies:

  • vergrote versie;
  • zwart-wit versie;
  • audio-ondersteuning door middel van MP3-bestanden;
  • audio-ondersteuning in de vorm van PDF-bestanden voor bijvoorbeeld: Kurzweil/Sprint Plus/Claroread/L2S
  • combinaties van bovenstaande zijn ook mogelijk.

Voor de leerlingen die met audio-ondersteuning werken kun je via het IEP-portal de audiobestanden downloaden. Als je de mp3-, daisy- of pdf-bestanden downloadt, kun je deze direct vanaf een apparaat (bijvoorbeeld laptop/tablet) afspelen. Het is ook mogelijk om deze bestanden op een usb-stick te zetten of op een cd te branden. Voor het afspelen van het pdf-bestand (spraaksynthese) heb je een softwareprogramma nodig dat dit ondersteunt.

Heb je een leerling die gebruik wil maken van een brailleversie, neem dan contact met ons op. Dit geldt uiteraard ook voor andere verzoeken.

Digitale IEP Eindtoets: aangepaste versie
De digitale IEP Eindtoets bevat standaard audio bij de onderdelen Taalverzorging en Rekenen. Voor leerlingen met een speciale ondersteuningsbehoefte is er bij de digitale IEP Eindtoets ook audio-ondersteuning mogelijk bij Lezen (MP3 audio). Het is ook (voor alle leerlingen) mogelijk om de leesteksten te printen, zodat de leerlingen kunnen strepen en markeren in de tekst zoals ze in de klas gewend zijn/geleerd hebben.

Extra ondersteuning vanuit de school zelf
Wanneer je kiest voor de IEP Eindtoets, ontvang je naast de toets voor de leerlingen ook een afnamehandleiding voor de afnameleider. Hierin staat vermeld aan welke extra ondersteuning je kan denken voor leerlingen met dyslexie, met dyscalculie of andere ondersteuningsbehoeften, bijvoorbeeld het toekennen van extra tijd voor het maken van een taal en/of rekentaak.

N.B. Het schoolbestuur van een basisschool kan in overleg met ouders besluiten dat sommige leerlingen geen eindtoets hoeven te maken. Het gaat daarbij om zeer moeilijk lerende kinderen, kinderen die meervoudig gehandicapt zijn en door hun handicap moeilijk kunnen leren en om leerlingen die 4 jaar of minder in Nederland zijn en het Nederlands nog niet voldoende beheersen. Meer informatie vind je hier.