Menu

Het IEP LVS voor de hele school

Het IEP LVS is er voor de hele school. Je volgt de leerlingen op taal en rekenen én ook op sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen. Een kind is namelijk meer dan taal en rekenen. Een school is net zo goed meer dan taal en rekenen én dat geldt ook voor het overkoepelende bestuur. De resultaten die het IEP LVS geeft, zijn voor iedereen van waarde. Of je nu leerling bent en overzichtelijk al jouw resultaten op je talentenkaart ziet óf dat je bestuurder bent en via de Bovenschoolse IEP module zicht houdt op het overkoepelende plaatje: hoe zien de onderwijsresultaten eruit? Haal jij je opgestelde ambities? En hoe vertaal je dit naar de praktijk samen met je scholen?

Het IEP LVS is er voor jullie allemaal. Bekijk hieronder wat het voor jou te bieden heeft en deel het met je collega’s. We willen allemaal dat iedere leerling zich optimaal kan ontwikkelen, zijn talenten mag laten zien en zich goed voelt en dat geldt ook voor de leerkracht, de intern begeleider, de schooldirecteur en de bestuurder: met het IEP LVS kan iedereen zich blijven ontwikkelen.