Menu
goedkeuring cvte
Goedkeuring cvte

Het IEP LVS is goedgekeurd door de Expertgroep Toetsen PO!

Scholen zijn verplicht om genormeerde volgtoetsen (leerlingvolgsysteem) te gebruiken om de vorderingen van hun leerlingen in kaart te brengen. Een LVS toets is goedgekeurd als het CvTE (voorheen Expertgroep Toetsen PO) het kwaliteitsoordeel ‘voldoende’ heeft afgegeven voor het instrument (LVS toetsen worden dus niet door de COTAN gekeurd, zoals velen denken).

De volgtoetsen lezen en rekenen (leerjaar 3 t/m 8), technisch lezen (leerjaar 3 t/m 6) en taalverzorging (leerjaar 6 t/m 8) zijn positief beoordeeld: met de IEP toets je valide en betrouwbaar.

IEP LVS Eindtoets - Stempel Expertgroep

IEP LVS Leerjaar 3 t/m 5

De inspectie biedt scholen de ruimte een ander leerlingvolgsysteem dan het Cito LVS te gebruiken, mits de aanbieder voornemens is het LVS ter beoordeling aan te bieden bij het CvTE. Meer informatie over LVS-beoordeling lees je hier.

Het IEP Leerlingvolgsysteem

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.