Menu
IEP Leerlingvolgsysteem - IEP LVS
IEP Leerlingvolgsysteem - IEP LVS

Het IEP LVS in de plaatsingswijzer

De resultaten van het IEP LVS zijn terug te vinden in de Plaatsingswijzer. De Plaatsingswijzer is een systematiek waarbij de meerjarige taal- en rekenontwikkeling van de leerling, zoals die zichtbaar is in jullie IEP LVS, centraal staat bij de advisering in groep 8 en de plaatsing in klas 1. Het is een hulpmiddel bij het bepalen van het schooladvies. Een kind is echter meer dan taal en rekenen.

Lees meer over deze en andere koppelingen en functionaliteiten in het IEP LVS via onderstaande knop.

Het IEP Leerlingvolgsysteem

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het complete kind in kaart. Een uitkomst waarmee jij als leerkracht samen met de leerling inzicht krijgt in de volgende ontwikkelingsstap en we het eigenaarschap van de leerling bij zijn eigen ontwikkeling vergroten.