Menu
IEP LVS Groep 7 actie verlopen

IEP LVS Groep 7

Op veel scholen krijgen leerlingen van groep 7 een voorlopig advies voor het voortgezet onderwijs. Nu de leerlingen – na weken van thuisonderwijs – eindelijk weer onderwijs op school krijgen, willen jullie dit advies misschien alsnog geven. De digitale toetsen van het IEP LVS voor groep 7 kunnen hieraan een bijdrage leveren. Graag bieden wij jullie deze eenmalig gratis* aan.

Wat heeft IEP voor groep 7?
Onze digitale toetsen taalverzorging, lezen en rekenen. Deze zijn volledig goedgekeurd door de Expertgroep PO. Daarnaast zijn ook de Hart- en handeninstrumenten beschikbaar om inzicht te krijgen in de leeraanpak, de sociaal-emotionele ontwikkeling en het creatief vermogen van de leerlingen.

Deze actie is afgelopen. Heb je vragen over de mogelijkheden van groep 7 binnen het IEP Leerlingvolgsysteem? Neem dan contact met ons op.

* Dit aanbod geldt niet voor scholen die reeds een licentie voor groep 7 hebben.

Toetsen voor taalverzorging, lezen en rekenen

  • Digitaal: De toetsen zijn digitaal te maken op ieder device. Een groot voordeel hiervan is dat alle opdrachten audio-ondersteund zijn. Vooral voor leerlingen met ernstige leesproblemen of dyslexie is dit een pre. De leesteksten zijn overigens ook beschikbaar als printbaar tekstboekje, zodat de leerlingen gewoon van papier kunnen lezen als ze dat fijner vinden.
  • Afnametijd: Per toets is de leerling ongeveer 60 minuten bezig; de toetsen bestaan uit twee delen van ieder ongeveer 30 minuten. Leerlingen kunnen tussendoor uitloggen en later weer verder gaan.
  • Resultaten: De toetsen worden direct automatisch nagekeken. Hierdoor krijg je als leerkracht per vaardigheid direct inzicht in het behaalde referentieniveau (met ontwikkelscore), domeinscores (% goed) en de antwoorden die de leerling gegeven heeft (foutenanalyse).
  • Berekend IEP-advies: Op basis van de drie vaardigheden wordt er, net als bij de eindtoets, een IEP-advies berekend. Dit advies kun je gebruiken als onderbouwing van jullie eigen voorlopig schooladvies.

Hart- en handeninstrumenten

Omdat een kind meer is dan taal en rekenen hebben we ook hart- en handeninstrumenten ontwikkeld. Met deze instrumenten krijgt een leerling inzicht in zijn leeraanpak, sociaal-emotionele ontwikkeling en creatief vermogen. De leerling krijgt bij ieder instrument steeds een stelling voorgelegd en geeft dan aan in welke mate hij vindt dat de stelling bij hem past. De vaardigheden die we meten, spelen een grote rol in de ontwikkeling van de leerling en bij het bepalen van een passend schooladvies. Daarom mag je ook van deze instrumenten gebruik maken.

  • Digitaal: Ook deze instrumenten zijn digitaal, zodat alle leerlingen de vragen kunnen maken.
  • Afnametijd: Per instrument is de leerling ongeveer 20 min bezig. Leerlingen kunnen tussendoor uitloggen en later weer verder gaan.
  • Resultaten: De resultaten van de instrumenten zijn direct beschikbaar. Je krijgt een spindiagram waarop het profiel van de leerling te zien is.

Talentenkaart

Na het maken van de taal- en rekentoetsen, en eventueel de hart- en handeninstrumenten, kan je voor iedere leerling een talentenkaart downloaden. Hierop worden de resultaten van de leerling weergegeven. Zo kun je zowel de leerling als ouders inzicht geven in wat de leerling allemaal al beheerst en waar nog ontwikkeling mogelijk is. Bekijk de talentenkaart hier.