Menu

De Ploeg, Apeldoorn

Vanuit de stichting PCBO Apeldoorn werd de keuze gemaakt om met het IEP LVS en de IEP Eindtoets te gaan werken. Ook bij basisschool de Ploeg werken ze met de IEP. Annelies Smit, leerkracht groep 8, deelt haar ervaringen.

 

Jullie bestuur besloot na overweging van alle eindtoetsen met de IEP Eindtoets te gaan werken. Hoe was dat voor jullie toen dit besloten werd?
Vanuit ons bestuur is er een goede overweging gemaakt tussen de verschillende aanbieders. We beschikken zelf niet over voldoende devices om alle kinderen tegelijk een digitale eindtoets te laten maken, maar dat was niet de enige reden om voor papier te gaan. Juist ook de rust die de leerling heeft met de papieren toets en het overzicht is heel prettig. De IEP Eindtoets ziet er van zichzelf hartstikke leuk en goed uit. Op de een of andere manier ligt er geen druk op bij de IEP, zowel voor ons als voor de leerlingen. Vroeger ervaarde ik dat veel meer tijdens de afname. De tijdsduur is natuurlijk een stuk korter, maar ik merk ook dat dit voor leerlingen behapbaar is. Het scheelt ook dat ze gewoon in één boekje werken en niet meer met allemaal verschillende materialen hoeven te werken.”

 

Het is een hele mooie manier van toetsen
Annelies Smit De Ploeg, Apeldoorn

Hoe is het de IEP Eindtoets ontvangen door de leerlingen? 
“Ze vinden het heel erg leuk om met de IEP te werken. Het is dus heel prettig dat ze in de boekjes werken en schrijven. Dit maakt het overzichtelijk voor iedere leerling. Ze kunnen zich goed focussen op de vragen en weten hoeveel ze nog moeten maken. Het ziet er daarnaast heel leuk een fleurig uit en het spreekt de kinderen aan. Ze hebben zin om de toets te maken en dat is heel positief.”

Hoe heeft u het praktische stuk ervaren als het aanmelden, de ontvangst van de toetsboekjes, de ontvangst van de resultaten?
“Mijn ICT’er heeft de school aangemeld, de leerlinggegevens geïmporteerd en de speciale versies aangevraagd. Dit was allemaal heel duidelijk. De rapportages zijn overzichtelijk. Het is erg toegankelijk, ook voor ouders. Ik kan ze daarom goed gebruiken tijdens de adviesgesprekken, omdat je heel goed kan laten zien op welke onderdelen de leerling hoe precies heeft gescoord.”

Kwamen de adviezen overeen met schooladvies wat u gegeven heeft?
“Een paar adviezen waren afgelopen jaar wel wat hoger, maar over het algemeen kwam het overeen. Het blijft natuurlijk wel een momentopname. We hebben uiteindelijk bij vier leerlingen een aanpassing gedaan. Ik kijk dan niet alleen naar de cognitieve vaardigheden, maar naar het complete kind. Zelf denk ik dat de adviezen ook wat hoger uit kunnen vallen, omdat de eindtoets pas in april afgenomen wordt, maar het kan ook liggen aan de manier van bevragen bij de IEP. Het ziet er goed uit en met de aansluiting wat betreft thematiek en onderwerp kunnen ze ook meer laten zien.

Heeft u na afloop van de IEP Eindtoets de groeps-, en schoolrapportage gebruikt voor de evaluatie van uw eigen onderwijs?
“Nee, we hebben nu niet veel met resultaten voor ons eigen onderwijs gedaan. Dat is wel iets waar we komende jaren mee aan de slag gaan.”

En hoe ervaren jullie het IEP LVS?
“De kinderen vinden het heel fijn. Ze zitten geconcentreerd te werken en vinden het prima om aan een computer te werken. Ook voor mijn leerlingen met dyslexie werkt dit goed. Je kan daarnaast met de resultaten goed zien waar ze zitten en waar ze nog aan moeten werken. En ook het IEP LVS ziet er voor de leerling leuk uit wat prettig werkt. ”

Komen de resultaten uit het IEP LVS overeen met je eigen beeld van de leerling?
“Ja, het komt overeen, maar het resultaat is ook wel eens wat hoger. Omdat het advies puur op taal en rekenen wordt gebaseerd, is dat logisch. Er wordt dan verder niets meegenomen op de andere aspecten als bijvoorbeeld leeraanpak. Gelukkig krijg je ook die resultaten uit het LVS. Ik leg altijd álle resultaten naast elkaar om zo tot een kloppend beeld te komen. We passen het schooladvies zo aan dat we alle aspecten meenemen.”

VOORBEELD UIT DE PRAKIJK

“We hadden vorig jaar een jongen die graag naar het gymnasium wilde. Uit de toetsresultaten kwam echter een havoadvies. In Apeldoorn kun je in sommige gevallen met een havoadvies naar het gymnasium. We zagen in dit geval dat hij met taal op 1F zat. Hierdoor konden we door de objectieve meting laten zien dat gymnasium voor hem echt te hoog gegrepen is. Je kan zo heel duidelijk laten zien waar de leerling staat. Maar dit geldt ook andersom. We hadden ook een leerling waar we twijfelden of hij een niveau hoger aan zou kunnen. Vervolgens zagen we in de resultaten dat hij een hogere score had op het cognitieve vlak, maar je zag ook dat de leeraanpak wat hoger was. Op basis daarvan konden we besluiten: ‘Die gaat het daar wel redden’. Het is prettig dat je die houvast hebt.”