Contact
IEP Eindtoets groep 8
IEP Eindtoets groep 8

Friesland

Onderstaande scholen hebben in de IEP Eindtoets Enquête aangegeven dat je contact mag opnemen, omdat ze graag vertellen over hoe zij de IEP Eindtoets en/of het IEP LVS ervaren. Kijk hieronder of er een school bij staat die bij jullie aansluit qua onderwijssoort en/of een school die dicht in de buurt is. Stuur een mailtje om antwoorden op je vragen te krijgen en ervaringen uit te wisselen!

Openbaar Basisonderwijs

OBS de Wester

Stichting: Proloog
Plaats: Leeuwarden
Naam: Rha de Graaf

Stuur een mail

De Trime

Stichting: Comprix
Plaats: Beetsterzwaag
Naam: Freerk Brouwer

Stuur een mail

IKC Trianova

Stichting: Proloog
Plaats: Leeuwarden
Naam: T. Posthuma

Stuur een mail

De Jint

Stichting: Onderwijsgroep Elan
Plaats: Stiens
Naam: Fokke Hofman

Stuur een mail

Pertoer

Stichting: Gearhing
Plaats: Weidum
Naam: Hanno Zomermaand

Stuur een mail

Bijzonder onderwijs

it Finster

Stichting: Nijegast
Plaats: Workum
Naam: Sjoerd Agema

Stuur een mail

Sint Maartenschool

Stichting: BMS
Plaats: Bolsward
Naam: Monique Breeuwsma

Stuur een mail

KBS De Toekomst

Stichting: SKO
Plaats: Dronten
Naam: Dianne van den Berg

Stuur een mail

Overig

Sint Thomasschool

Stichting: BMS
Plaats: Leeuwarden
Naam: Astrid Jorna

Stuur een mail

Tarissing

Stichting: CBO de Greiden
Plaats: Spannum
Naam: Gerda de Graaf

Stuur een mail

De Fûgelsang

Stichting: CBO Noardwest Frylân
Plaats: Berlikum
Naam: J. Hazenberg

Stuur een mail