Friesland

Stichting: CBO de Greiden
School: CBS de Tarissing
Naam: Gerda de Graaf
Contact: degraaf83@hotmail.com

IEP Eindtoets

Stichting: Stichting Proloog Leeuwarden
School: IKC Trianova
Naam: T. Posthuma
Contact: tposthuma@proloog.nl

IEP Eindtoets

Stichting: VCBO Kollumerland
School: CBS ’t Oegh
Naam: Marieke Veenstra
Contact: m.veenstra@oegh.nl

IEP Eindtoets

Stichting: Bisschop Moller Stichting
School: Sint Maartenschool
Naam: Monique Breeuwsma
Contact: 0515 572418
mmmbreeuwsma@hotmail.com

IEP Eindtoets

Stichting: PCBO Dantumadiel
School: De Fontein
Naam: Jan Jongsma
Contact: j.jongsma@pcbodantumadiel.nl

IEP Eindtoets

Stichting: Comprix
School: OBS Dorpsschool De Blesse
Naam: Ilona Kragt
Contact: ilona@obsdeblesse.nl

IEP Eindtoets

Stichting: PCBO Smallingerland
School: PCBO Het Mozaïek
Naam: Simone Karens
Contact: s.m.karens@pcbosmallingerland.nl

IEP Eindtoets & IEP LVS

Stichting: Verenig. voor COR grondslag
School: Eben-Haezer Drachten
Naam: Gea Wagenaar
Contact: gvandersluijs@ebenhaezerdrachten.nl

IEP Eindtoets & IEP LVS

Stichting: St. Palludara
School: De Gearrin
Naam: Anneke Tamsma
Contact: anneketamsma@palludara.nl

IEP Eindtoets

Stichting: CBO Noardwest Fryslân
School: IKC Prins Johan Friso
Naam: Rixt Brijder
Contact: r.brijder@cbo-nwf.nl

IEP Eindtoets

Stichting: De Basis Heerenveen
School: OBS Op ‘e Grins
Naam: Jan Russchen
Contact: jan.russchen@debasis.frl

IEP Eindtoets

Stichting: Gearhing
School: De Kogge
Naam: Franciska Goodijk
Contact: franciska.goodijk@gearhing.net

IEP Eindtoets

Stichting: Comprix
School: OBS de Wjukslach
Naam: Geeske Bakker
Contact: geeske.bakker@wjukslach.nl

IEP Eindtoets

Stichting: Comprix
School: OBS Boekhorst
Naam: Ingrid Post-Duin
Contact: ib@obsboekhorst.nl

IEP Eindtoets

Stichting: Nijegaast
School: It Finster
Naam: Sjoerd Agema
Contact: s.agema@nijegaast.nl

IEP Eindtoets & IEP LVS

Wil jij ook referent zijn voor de IEP? Laat het ons weten via iep@bureau-ice.nl