Menu

Intern begeleider Karin Bruens over het IEP LVS

Wie is Karin Bruens?

Karin Bruens werkt als intern begeleider op IKC De Schelf in ´s Gravendeel. Met 38 jaar ervaring voor de klas weet Karin Bruens heel goed wat een leerlingvolgsysteem doet met én voor leerlingen. IKC De Schelf maakt al jaren gebruik van de IEP Eindtoets. Nu is de school ook overgestapt naar het IEP LVS. Karin Bruens vertelt er alles over.

IEP Leerlingvolgsysteem referentie

 

IEP Leerlingvolgsysteem referentie

Zeven vragen over het IEP LVS

Hoe is de eerste toetsafname met het IEP LVS bevallen?

‘Boven verwachting. We hebben de toetsronde goed voorbereid met elkaar en iedereen was er erg blij mee. De afname verliep prima en het analyseren is met IEP zoveel beter dan met ons vorige LVS. Dat is een wereld van verschil.’

Wat vinden jullie prettig aan de analyses van IEP?

‘Alles. Je kunt precies opvragen wat je nodig hebt. Wij zijn vooral met rekenen bezig geweest omdat dat bij ons een ontwikkelpunt is. En je kunt de analyses per domeinonderwerp bekijken: wat hebben kinderen deze periode gedaan, waar moet nog aan gewerkt worden? Ook is het makkelijk om overzichten te maken. Daar zijn we nog wel zoekende in: welke norm gaan we nu stellen, hoe vertalen we de doelen van het vorige LVS naar IEP? Je moet er wel even mee bezig zijn. En straks na de tweede toetsafname wordt het pas echt interessant, omdat je dan de leergroei kunt zien. Maar ik merk nu al dat er veel meer uit de analyses te halen valt dan bij het vorige LVS.’

Hebben jullie de hart- en handeninstrumenten ook al afgenomen?

‘Ja. In november, zoals geadviseerd werd in het IEP-kanaal. Daardoor wisten kinderen al hoe het toetsen werkte, en kwam het ze bekend voor toen we met de taal- en rekenen toetsen begonnen. Dus het is zeker een aanrader om die eerst af te nemen. Ik denk dat wij dat ook blijven doen, want het is een handig hulpmiddel om in te zetten na de gouden weken aan het begin van het schooljaar. Dan werken we aan groepsvorming, gewenst gedrag in de klas, taakvorming, etc. De hart- en handeninstrumenten sluiten daar mooi op aan, want die gaan over hoe jij sociaal- emotioneel in je vel zit en hoe je bijvoorbeeld met anderen omgaat.’

Hoe sluit IEP aan bij jullie visie als school?

Wij wilden heel graag af van het vergelijken van kinderen met elkaar. We vinden het veel belangrijker om te weten waar ze staan in de leerlijn en wat er nog aangeboden moet worden om leerlingen te helpen groeien. En dat is natuurlijk precies het principe van IEP. Een fijn detail vind ik dat IEP niet met rood en oranje werkt, maar met groen en blauw. Maar vooral ook dat kinderen zelf kunnen zien hoe hard ze zijn gegroeid. Bij het vorige LVS moesten we dat echt uitleggen: ja, je bent nog steeds een “E”, maar je hebt toch groei doorgemaakt. Nu is die groei in de rapportage opgenomen. Dat sluit veel beter aan bij hoe wij kinderen willen laten leren op school. IEP geeft iedereen meer informatie: leerkrachten, ouders en kind.’

Dus de focus op groei sprak jullie het meeste aan bij IEP?

‘Ja, inderdaad. Maar de ontwikkelscores vind ik ook fijn. Nu kan elke leerkracht in zijn groep zien hoe het verdeeld is: wie zit er al op die lijn, en aan wie moet ik nog een beetje gaan trekken? En het is natuurlijk ook prettig dat we zelf kunnen zien hoe we ervoor staan als school, of we onze doelen gaan behalen. Maar dat hoeft niet zichtbaar te zijn voor leerlingen. De kind- en ouderrapportage gaat nu puur over waar een leerling staat op de leerlijn.’

Hoe gingen de oudergesprekken?

‘Voor ouders zijn de nieuwe rapportages wel een overgang, ze zien er heel anders uit. Daarom hadden leerkrachten bij dit eerste gesprek wat meer tijd nodig, om ouders uit te leggen dat er nu op een andere manier wordt gekeken naar de resultaten. Maar ik heb geen enkele negatieve opmerking gekregen van ouders: iedereen kon goed volgen waarom we voor IEP hebben gekozen. Voorafgaand aan de gesprekken heb ik de uitleg van IEP over de Talentenkaart naar ouders gestuurd, en leerkrachten hadden veel aan de Praatplaat. Fijne hulpmiddelen om overstap goed in de steigers te zetten.’

Wat zou je willen meegeven aan andere scholen?

‘Bereid je goed voor wanneer je met IEP gaat werken, en volg echt de stappen. Als je het IEP-kanaal gebruikt, de filmpjes kijkt en de stappen op het juiste moment neemt, dan word je helemaal bij de hand genomen. Dan kun je als team echt een goede start maken.’