Menu

Directeur Wim Kloezeman, Kindcentrum Kolmenscate en ODS Het Roessink, over het IEP Leerlingvolgsysteem

De afgelopen jaren liepen we steeds vaker aan tegen de beperkingen van het leerlingvolgsysteem (LVS) dat we op onze scholen gebruikten. De toetsen sloten steeds minder aan bij de werkwijze die we op onze scholen toepassen. De leerlingen waren niet gemotiveerd om de toets goed te maken. Daarom waren we op zoek naar een LVS dat aansloot bij de ontwikkeling op onze scholen, namelijk het werken aan betrokkenheid en mede-eigenaarschap van de leerlingen.

De ervaringen tijdens de eerste lockdown zorgden ervoor de alles in een stroomversnelling terechtkwam en dat we de knoop doorhakten om met ingang van schooljaar 2020-2021 te starten met het IEP Leerlingvolgsysteem.

In oktober 2020 hebben we een nulmeting gedaan door de eindtoetsen van het schooljaar ervoor af te nemen. In maart 2021 hebben we de tweede meting gedaan.

Onze ervaringen van deze twee afnames zijn: 

  • Leerlingen zijn meer gemotiveerd om de toetsen te maken 
  • De toetsen die behoren bij hart en handen geven waardevolle informatie en sluiten naadloos aan bij de ontwikkelingen van de school 
  • De toetsen zijn gemakkelijk af te nemen en worden digitaal verwerkt 
  • Door de toetsen die passend bij het ontwikkelingsniveau aan te bieden, krijg je een goede analyse.

Wim Kloezeman, Directeur van Kindcentrum Kolmenscate en ODS Het Roessink Deventer