Menu

Directeur Alex Otten van KBS Sterre der Zee over het IEP Leerlingvolgsysteem

Wie is Alex Otten?

Alex Otten is al 30 jaar werkzaam in het onderwijs. De helft van die tijd heeft hij zelf lesgegeven, de laatste 15 jaar is Alex actief als directeur van diverse scholen binnen de stichting Primenius. Twee jaar geleden heeft Alex zich verbonden aan het Centrum Pedagogisch Contact (CPC) en begeleidt hij naast zijn directeurschap schoolteams, leerkrachten en directeuren, vanuit de missie van CPC: ‘Niemand buitensluiten’. Daarnaast is Alex actief als beeldcoach en als beeldcoachopleider. Dit doet hij vanuit het Beeldcoachcollectief.

Werken in het onderwijs is prachtig en een passie waar ik mij elke dag graag voor inzet.
Alex Otten KBS Sterre der Zee, Delfzijl

Zes vragen over het IEP LVS

Waarom zijn jullie overgestapt op het IEP Leerlingvolgsysteem?

“In januari 2020 ben ik begonnen op KBS Sterre der Zee. In augustus 2020 zijn we op Sterre der Zee gestart met een nieuw team. We hebben samen de keuze gemaakt om van Sterre der Zee een ervaringsgerichte school te maken; een EGO-school in wording dus. Vanuit de visie van het procesgericht werken en procesgericht volgen van kinderen, zoals deze binnen het EGO-onderwijs wordt gehanteerd, knelde het oude leerlingvolgsysteem enorm. We hebben toen het IEP Leerlingvolgsysteem goed bekeken en bestudeerd en zo is de keuze op IEP gevallen.”

“Zelf kende ik IEP al vanuit mijn werk op andere scholen. Daar hebben we destijds voor IEP gekozen na een verkenning van wat er allemaal naast het Cito LOVS op de markt is. Ook daar knelde het oude systeem en paste IEP ons vele malen beter.”

Waarom past het IEP LVS zo goed bij jullie?

“Het is zo knellend om de kinderen steeds met élkaar te vergelijken. IEP doet dit niet, daarom past dit veel beter bij onze visie op de ontwikkeling van kinderen. Het IEP LVS kijkt op een andere manier naar kinderen. Met oog voor het individuele leerrendement. Dat IEP naar hoofd, hart en handen kijkt biedt input voor mooie, inhoudelijke kindgesprekken, waarbij het niet alleen maar om de cognitieve resultaten gaat.”

Hoe is de overgang naar IEP gegaan?

“We hebben de kinderen uitgelegd dat we gingen starten met IEP. En dat er dus nieuwe toetsen zouden komen en dat het even wennen zou zijn ten opzichte van Cito. De overgang ging soepel. We kregen van de kinderen reacties als: “Toetsen is eigenlijk best leuk” of “Deze toetsen zijn veel leuker dan die oude toetsen juf!””

“Ook kost het veel minder tijd dan dat we gewend waren van ons oude toetssysteem, waar er soms wel drie weken achtereen getoetst werd. De kinderen moest je er dan letterlijk doorheen slepen om het af te krijgen. Een veel gehoorde klacht op scholen, weet ik uit ervaring.”

Hoe ervaren jullie de rapportages en analyses vanuit IEP?

“De toets wordt automatisch nagekeken, je hebt de resultaten dus meteen tot je beschikking. Het analyseren van de toetsresultaten is niet ingewikkeld. Je zelfs kunt zien met welk domein een leerling meer moeite heeft en je kunt tot op vraagniveau nauwkeurig analyseren, zo zie je precies waar de foute antwoorden zijn gegeven. En dus waar de hiaten en de kansen liggen voor de kinderen, om nog beter te worden dan dat je nu al bent. Heel mooi is natuurlijk dat je dat met de kinderen zelf bespreekt en ze laat zien wat ze al goed beheersen en bespreekt waar ze beter in willen worden. Het is dan echt hun eigen proces. Kinderen kunnen dit zelf al heel goed aangeven, is onze ervaring.“

Wat vind je vanuit jouw rol als directeur in het bijzonder prettig aan het IEP LVS?

“Toetsen moet geen stress opleveren voor de kinderen, maar ook niet voor de leerkrachten. Het moet je inzichten geven op het leerrendement van de kinderen en weer stof tot nadenken geven over wat je eventueel op kindniveau, maar ook op groepsniveau, beter of anders kunt doen of aanbieden.”

“Het IEP LVS levert ons mooie inzichten op die zeer bruikbaar zijn voor inhoudelijke gesprekken over de ontwikkeling van kinderen. De geringe tijdsinvestering van het afnemen van de toetsen is een pluspunt, net als de analyses die na het maken van de toetsen direct beschikbaar zijn.”

Heb je een advies voor andere bestuurders/directie?

“Elke directeur zou voor zichzelf een goede keuze moeten maken voor een volgsysteem. Dit kan ik niet voor anderen bepalen. Wanneer je echter merkt dat jouw LVS stress oplevert bij de kinderen en de leerkrachten, zou ik als directie wel graag willen weten hoe dat komt. Kijk dan kritisch met elkaar of het leerlingvolgsysteem nog passend is bij de visie op de ontwikkeling van kinderen. Ga daar met elkaar de dialoog over aan. Wees niet bang om het roer om te gooien.”