Contact
IEP Eindtoets Banner Website corona
IEP Eindtoets Banner Mobiel Website Corona

Geen IEP Eindtoets in 2020

Minister Slob heeft besloten om de eindtoets dit schooljaar niet door te laten gaan. Scholen zijn op dit moment druk bezig met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit.

Deze pagina wordt continu aangevuld en bijgewerkt.

Voor meer informatie verwijzen we je ook door naar de website van het ministerie

Status: 20 april- 16:30uur

Veelgestelde vragen coronavirus

Leraren, schoolleiders en ander onderwijspersoneel zijn momenteel erg druk met de opvang van kinderen van ouders met cruciale beroepen en het organiseren van onderwijs voor de kinderen die thuis zitten. Dat vergt alle energie van de scholen en heeft nu prioriteit. Daarom heeft minister Slob besloten dat leraren dit jaar (eenmalig) geen eindtoets hoeven af te nemen bij leerlingen in groep 8.

Bron: Rijksoverheid

Nee, de eindtoets zoals die zou worden afgenomen mag niet worden afgenomen. Scholen mogen voor hun onderwijs op afstand natuurlijk wel gebruik maken van toetsen die zij in hun reguliere onderwijs gebruiken, zoals methodetoetsen of toetsen uit het LVS-systeem.

Dat gebeurt op basis van het schooladvies van de basisschool. Het schooladvies is gebaseerd op de ontwikkeling van het kind over de afgelopen jaren. Het advies van leraren is normaal gesproken al leidend en zal nu ook bepalen op welk niveau een kind start op de middelbare school.

Soms heeft een leerling sinds het schooladvies nog grote sprongen gemaakt, was er het vermoeden dat de eindtoets ontwikkeling bij de leerling zou bevestigen, of zijn er afspraken gemaakt met de leerling en met ouders over bijstelling van het schooladvies. Minister Slob vindt het belangrijk dat po-scholen alsnog de mogelijkheid krijgen om die informatie te delen met de vo-school. Po-scholen zijn niet verplicht dit te doen, maar voor bepaalde leerlingen kan dit zeer wenselijk zijn. Om je daarbij te ondersteunen hebben de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs een formulier ontwikkeld, dat via de Overstapservice Onderwijs kan worden toegevoegd aan het Onderwijskundig Rapport. Dit formulier vind je hier. De minister benadrukt daarbij dat hij er waarde aan hecht dat leerlingen kansen krijgen, dat vraagt om een ambitieuze kijk op het kind.

Het advies dat op 1 maart gegeven is, is leidend. Soms heeft een leerling sinds het schooladvies echter nog grote sprongen gemaakt, was er het vermoeden dat de eindtoets ontwikkeling bij de leerling zou bevestigen, of zijn er afspraken gemaakt met de leerling en met ouders over bijstelling van het schooladvies. Minister Slob vindt het belangrijk dat po-scholen alsnog de mogelijkheid krijgen om die informatie te delen met de vo-school. Po-scholen zijn niet verplicht dit te doen, maar voor bepaalde leerlingen kan dit zeer wenselijk zijn. Om je daarbij te ondersteunen, hebben de PO-Raad, VO-raad en Ouders & Onderwijs een formulier ontwikkeld, dat via de Overstapservice Onderwijs kan worden toegevoegd aan het Onderwijskundig Rapport. Dit formulier vind je hier. De minister benadrukt daarbij dat hij er waarde aan hecht dat leerlingen kansen krijgen, dat vraagt om een ambitieuze kijk op het kind.

Het advies van de basisschool is altijd leidend, met of zonder eindtoets. Dit schooladvies is op basis van de professionaliteit van de leraar. Als ouders het niet eens zijn met het advies kunnen ze in gesprek met de school. De school heeft de mogelijkheid om via dit formulier aan de vo-school aan te geven of zij nog ruimte hadden gezien voor bijstelling van het advies, bijvoorbeeld gezien recente ontwikkelingen van de leerling. Po-scholen zijn niet verplicht dit te doen, maar voor bepaalde leerlingen kan dit zeer wenselijk zijn. Minister Slob benadrukt daarbij dat hij er waarde aan hecht dat leerlingen kansen krijgen, dat vraagt om een ambitieuze kijk op het kind. Lees hier de volledige brief van minister Slob.

De informatie die basisscholen meegeven aan de middelbare school is dit jaar extra belangrijk. Daarom kunnen po-scholen via dit formulier aangeven of zij nog ruimte hadden gezien voor bijstelling van het advies, bijvoorbeeld gezien recente ontwikkelingen van de leerling. Dit formulier kan toegevoegd worden aan het Onderwijskundig Rapport. Minister Slob benadrukt daarbij dat hij er waarde aan hecht dat leerlingen kansen krijgen, dat vraagt om een ambitieuze kijk op het kind. Lees hier de volledige brief van de minister.

De inspectie kijkt bij de beoordeling van op- en afstroom in de onderbouw van het vo altijd naar het initiële schooladvies en niet naar het niveau waarop een leerling in de brugklas instroomt. Het is dus mogelijk om een leerling hoger te plaatsen dan het initiële schooladvies (lager mag niet, tenzij ouders er expliciet om vragen), als de vo-school daartoe aanleiding ziet in de aanvullende informatie vanuit het po. Bijvoorbeeld: een leerling met het schooladvies vmbo-tl die de mogelijkheid krijgt om in een havo-brugklas te starten, maar na de onderbouw toch onderwijs gaat volgen op vmbo-tl niveau, wordt door de inspectie niet gerekend tot ‘afstroom’. Deze leerling volgt immers onderwijs op het niveau van het schooladvies.

In de periode tot mei 2021 kijkt de Onderwijsinspectie bij de beoordeling van de resultaten alleen naar de op de eindtoets behaalde percentages referentieniveaus taal en rekenen in 2018 en 2019, omdat die voor 2020 ontbreken.

Op de site van de Onderwijsinspectie vind je hier meer informatie over.

Op deze pagina houden we jullie op de hoogte van de laatste informatie rondom de IEP Eindtoets en het coronavirus. Je kunt ouders van deze informatie voorzien. Daarnaast is er voor ouders is er het adviespunt Ouders & Onderwijs. Ouders kunnen hier al hun vragen stellen door te bellen naar 088-6050101. Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 9.30-12.30 uur en 13.00-16.00 uur, en op woensdag- en donderdagavond tussen 19:30 en 21:30 uur. Op de site van Ouders & Onderwijs is ook een contactformulier beschikbaar die zij kunnen invullen om vragen te stellen.

In 2021 zijn de afnamedata van de IEP Eindtoets:

  • dinsdag 20 april 2021
  • woensdag 21 april 2021

Een eindtoets moet in de wettelijke periode, tussen 15 april en 15 mei, worden afgenomen. De IEP Eindtoets wordt jaarlijks binnen deze periode afgenomen op twee opeenvolgende schooldagen. Een school maakt de gekozen eindtoets op de afnamedata die door de eindtoetsaanbieder is vastgesteld. Deze data zijn elk jaar ongeveer gelijk, mits er niks veranderd aan de wettelijke periode. Voor leerlingen die de eindtoets (gedeeltelijk) niet hebben kunnen maken tijdens de vastgestelde afnamedagen, bijvoorbeeld vanwege ziekte, kunnen de toets inhalen vóór 15 mei.