Menu

Voor besturen

Betekenisvol toetsen

Met het IEP leerlingvolgsysteem kijken scholen ontwikkelgericht naar hun leerlingen, niet prestatiegericht. De focus ligt op groei. Door te volgen op leerdoelen zie je precies welke basisvaardigheden een leerling beheerst.

De rapportages in IEP tonen ook in hoeverre een groep of school op weg is naar de referentieniveaus.

 

Het IEP LVS zet ieder kind in zijn kracht

Wij geloven dat een kind meer is dan taal en rekenen. Daarom richt ons leerlingvolgsysteem zich op hoofd én hart en handen voor een compleet beeld van de leerling. We vergelijken kinderen niet met elkaar.

Ook hebben onze toetsen een frisse opmaak, pakkende teksten en heldere vragen. Dit draagt allemaal bij aan meer kansengelijkheid.

Met het IEP LVS zijn toetsen echt een hulpmiddel in de ontwikkeling van het kind.

 

Focus op groei van leerlingen én scholen

Al 1800 scholen hebben gekozen voor het IEP leerlingvolgsysteem. Soms gaat dat om individuele scholen, maar vaker zien we dat de keuze voor het IEP LVS op bestuursniveau wordt gemaakt.

Waarom kiezen scholen en besturen voor IEP?
Dat is meestal omdat de visie van IEP goed aansluit bij hun eigen visie: toetsen horen een hulpmiddel te zijn, geen afrekenmoment.

Maar ook: een kind is meer dan taal en rekenen, en met focus op groei kijk je écht naar de ontwikkeling van een leerling.

 

1800 IEP LVS scholen

Kenmerken van het IEP Leerlingvolgsysteem

Zicht op ambities

Compleet systeem voor alle stakeholders met rapportages van leerjaar 1 t/m 8: zicht op ambities, zicht op de weg naar referentieniveaus.

Doorlopende leerlijn groep 1 t/m 8

Doorlopende leerlijn van groep 1 t/m de Doorstroomtoets in groep 8: vanuit leerdoelen ontwikkelen op inhoud, zoals beschreven in regeerakkoord.

Iedere school in zijn kracht

Iedere school in zijn kracht dankzij een eerlijk en realistisch beeld: zicht houden op kwaliteit, ongeacht de populatie.

Webinar: Direct zicht op de kwaliteit van je scholen

Als bestuurder ben je eindverantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit van jouw scholen. Met IEP krijg je daar duidelijk zicht op. Je ziet in een oogopslag hoeveel leerlingen op weg zijn naar de uitstroomniveaus 1F en 2F/1S. IEP toont niet alleen de resultaten van de doorstroomtoets, voorheen eindtoets, maar ook de tussenopbrengsten. Zo kun je tijdig bijsturen.

Tijdens het webinar ‘Direct zicht op de kwaliteit van je scholen’ vertellen onze IEP Adviseurs Jochem en Joost hoe dit werkt. Na 30 minuten weet je precies hoe je in beeld krijgt of jouw scholen op weg zijn naar een passend uitstroomniveau. Stel je vragen in de chat en ontvang een mail met een persoonlijk antwoord.

Webinar: Ambities instellen in het IEP LVS

Met het IEP LVS kun je niet alleen de eindambitie formuleren, maar ook de tussenambities van je scholen. Zo breng je de ontwikkeling van leerlingen nog beter in beeld en kun je tijdig bijsturen op het onderwijsaanbod.

Studies laten zien dat steeds meer leerlingen het onderwijs verlaten met te weinig kennis van taal en/of rekenen. Juist daarom is het belangrijk om als school en bestuur al vroeg te zien of leerlingen op een gewenst niveau uitstromen.

Benieuwd hoe deze functionaliteit van IEP precies werkt? Kijk dan naar onze webinar ‘Ambities Instellen’.

 

Webinar Passend toetsen

Bovenschoolse IEP Module voor bestuurders

Speciaal voor bestuurders heeft IEP de Bovenschoolse IEP Module ontwikkeld. Daarin vind je een compleet overzicht van de resultaten van jouw scholen op het IEP LVS en de IEP Doorstroomtoets. Als één of meerdere scholen binnen jouw bestuur werken met het IEP LVS, dan is de module gratis.

Met de Bovenschoolse IEP Module krijg je antwoord op vragen zoals:

  • Hebben mijn scholen de signaleringswaarde 1F of 2F/1S gehaald?
  • Zijn er voldoende leerlingen op weg om de komende jaren de ambitiewaarde te gaan halen?
  • Hoe doen mijn scholen het ten opzichte van andere scholen in Nederland of met dezelfde schoolweging?
  • Welke trends zijn er bij mijn scholen te zien?
  • Laten mijn scholen voldoende groei zien, passend bij hun ambities?

In het webinar ‘Bovenschoolse IEP Module’ geven we uitleg over de verschillende overzichten die je als bestuurder te zien krijgt: over dwarsdoorsnedes, eindresultaten en trendanalyses.

Heeft jouw bestuur nog geen toegang tot de Bovenschoolse IEP Module? Meld je dan hier aan

 

Ja, ik wil de bovenschoolse IEP module

De Bovenschoolse IEP Module kun je hier eenvoudig aanvragen.

Als één of meerdere scholen binnen jouw bestuur werken met het IEP LVS, dan is de module gratis.

Werk je niet met het IEP LVS en gebruik je de module voor de resultaten van de Doorstroomtoets, dan betaal je jaarlijks € 105,- (excl. BTW).

Meer informatie

Wil je meer weten over de bovenschoolse IEP Module? Of eens sparren met de IEP-adviseur op bestuurlijk niveau, om te ontdekken wat de module voor jou kan betekenen? Veel besturen werken al met de Bovenschoolse IEP Module, omdat deze waardevolle informatie geeft én de administratieve lasten flink beperkt.

Miranda Waarts, onze IEP-adviseur op bestuurlijk niveau, kan je er alles over vertellen. Maak een afspraak en praat verder over de Bovenschoolse IEP- module.

Misschien staat je vraag al wel tussen de veelgestelde vragen. Die vind je via onderstaande knop.