Menu

Wat doe jij?

Papier of digitaal?

In het onderwijs streven we voor ieder kind naar maximaal schoolsucces en persoonlijke groei; tijdens zijn basisschoolperiode maar ook doorgaand naar het vervolgonderwijs. Wij zijn dan ook van mening dat dit het primaire doel is van het toetsen van kinderen; waar staat de leerling nu, waar is hij naar op weg en hoe kunnen we de leerling helpen zich optimaal te blijven ontwikkelen?

We onderscheiden twee type toetsen: 1) tussentoetsen en 2) de eindtoets. We vinden het erg belangrijk dat beide type toetsen qua inhoud en vormgeving aansluiten bij de belevingswereld van de leerlingen. Iedere leerling krijgt zo een eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.

Tussentoetsen en eindtoets

Is het dan beter om op papier te toetsen of juist digitaal? Wat beter is, is moeilijk te zeggen. Een belangrijke factor die wij in ieder geval meewegen in de keuze voor papier of digitaal is het karakter van de toets.

1) Tussentoetsen – Digitaal

Onze methode-onafhankelijke tussentoetsen in het IEP LVS hebben een formatief karakter. Ze kunnen op elk gewenst moment afgenomen worden en bieden de leerling en leerkracht tijdens het leren inzicht in het actuele referentieniveau van elke individuele leerling. Dit inzicht kan vervolgens gebruikt worden om acties te ondernemen om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.

Omdat veel leerlingen gewend zijn leerstof digitaal te verwerken, is het voor ons vanzelfsprekend dat de tussentoetsen ook digitaal zijn. Ze zijn namelijk onderdeel van het onderwijsleerproces.
En doordat de resultaten van de digitale tussentoetsen direct beschikbaar zijn, kunnen leerkracht en leerling samen bekijken wat de volgende stap wordt in de persoonlijke groei van de leerling.

2) Eindtoets – Papier

De eindtoets heeft, in tegenstelling tot de tussentoetsen, een summatief karakter. Het resultaat op de toets geeft inzicht in het eindniveau van de leerling aan het einde van zijn/haar basisschoolloopbaan en is van invloed op de keuze voor het vervolgonderwijs.

Vanwege het karakter van de eindtoets vinden wij het heel belangrijk dat leerlingen en leerkrachten zich op de vastgestelde afnamedatum geen zorgen hoeven te maken over het al dan niet optimaal functioneren van een technische afnameomgeving. Wij kiezen daarom voor een papieren eindtoets. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat leerlingen bij de eindtoets de teksten van papier kunnen lezen en in het toetsboekje kunnen schrijven. Doordat de leerlingen overzicht hebben over de opdrachten, ervaren ze minder druk en maken ze met meer zelfvertrouwen de toets.

Wat doe jij?
Wij zijn benieuwd naar wat jij doet. Deel dit met ons, stel ons gerust vragen en ga in gesprek met elkaar. Uiteraard komen we graag bij je langs om dit gesprek aan te gaan en hier meer vorm aan te geven.