Menu

Papier of digitaal toetsen

Papier of digitaal?

In het onderwijs streven we voor ieder kind naar maximaal schoolsucces en persoonlijke groei; tijdens zijn basisschoolperiode maar ook doorgaand naar het vervolgonderwijs. Wij zijn dan ook van mening dat dit het primaire doel is van het toetsen van kinderen; waar staat de leerling nu, waar is hij naar op weg en hoe kunnen we de leerling helpen zich optimaal te blijven ontwikkelen?

IEP biedt twee soorten toetsen: 1) tussentoetsen en 2) de doorstroomtoets. Beide typen toetsen sluiten aan bij de belevingswereld van het kind. Iedere leerling krijgt zo een eerlijke kans om te laten zien wat hij kan.

Tussentoetsen en doorstroomtoets

Is het dan beter om op papier te toetsen of juist digitaal? Er zijn twee soorten toetsen: formatief en summatief. Daarom geven we een aantal opties. Bij IEP kies je per leerling de vorm die het beste bij hem of haar past.

1) Tussentoetsen – Digitaal

Onze methode-onafhankelijke tussentoetsen in het IEP LVS hebben een formatief karakter. Ze kunnen op elk gewenst moment afgenomen worden en bieden de leerling en leerkracht tijdens het leren inzicht in het actuele referentieniveau van elke individuele leerling. Dit inzicht kan vervolgens gebruikt worden om acties te ondernemen om (nog) niet behaalde doelstellingen te bereiken.

Omdat veel leerlingen gewend zijn leerstof digitaal te verwerken, is het voor ons vanzelfsprekend dat de tussentoetsen ook digitaal zijn. Ze zijn namelijk onderdeel van het onderwijsleerproces.
En doordat de resultaten van de digitale tussentoetsen direct beschikbaar zijn, kunnen leerkracht en leerling samen bekijken wat de volgende stap wordt in de persoonlijke groei van de leerling.

2) Doorstroomtoets – Papier en/of digitaal

De doorstroomtoets heeft, in tegenstelling tot de tussentoetsen, een summatief karakter. Het resultaat op de toets geeft inzicht in het eindniveau van de leerling aan het einde van zijn/haar basisschoolloopbaan en is van invloed op de keuze voor het vervolgonderwijs.

Per leerling kun je kiezen voor toetsen op papier, of toetsen digitaal. Dit hangt af van persoonlijke voorkeur, en van de huidige manier van toetsen in het LVS. Zowel de toets op papier als de digitale adaptieve IEP Doorstroomtoets, hebben dezelfde frisse uitstraling en kindvriendelijke manier van vragenstellen als het LVS. Dit is herkenbaar en overzichtelijk voor de leerling. Bij de papieren toets lopen de vragen op in moeilijkheid. De digitale toets is adaptief. Dat betekent dat de vragen zich aanpassen aan het niveau dat de leerling gedurende de toets laat zien. Zo kan ieder kind de toetsen maken op zijn/haar eigen niveau, en ervaren ze een gevoel van succes.

Wat doe jij?
Wij zijn benieuwd naar wat jij doet. Deel dit met ons, stel ons gerust vragen en ga in gesprek met elkaar. Mocht je twijfelen tussen papier of digitaal toetsen, dan biedt onze keuzehulp uitkomst.

Let op: Op de keuzehulp staat nog IEP Eindtoets. Dit is de oude naam, die inmiddels is gewijzigd in Doorstroomtoets. Verder verandert er niets!