Contact
De training tot professioneel vaststeller gaf me meer inzicht in mijn rol.
Betty Bouma mboRijnland, Alphen a/d Rijn

Een waardevol diploma, een waardevolle opleiding

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder diploma een waardevol diploma kan zijn. En dat de manier waarop dat diploma tot stand komt, – door onderwijs, toetsing en examinering – anders en beter kan. Dat examens en examenprocessen efficiënter, betrouwbaarder en eerlijker kunnen. Daarom zien wij continu mogelijkheden om een examenproces in te richten dat recht doet aan de onderwijsvisie van uw school. Hoe we dat doen? Lees meer over onze visie op toetsing en examinering in het mbo.