Menu

Bekijk de sessie: taalniveau onder druk, wat nu?

Studenten hebben basisvaardigheden op het gebied van de Nederlandse taal en rekenen nodig om goed te kunnen functioneren in onze samenleving. Het aantal studenten dat het onderwijs onvoldoende geletterd of gecijferd verlaat, neemt helaas toe. Deze ontwikkelingen zijn zorgwekkend en hebben een negatieve invloed op de kansen van mbo-studenten. Om te zorgen dat studenten met een voldoende taalniveau hun opleiding verlaten, is het belangrijk hen vanaf de start goed te blijven monitoren om inzicht te krijgen in hun groeiontwikkeling. In deze sessie bespreken Marlous Hodes (productmanager TOA bij Bureau ICE) en Mariska van Berkel (trainer/adviseur bij Bureau ICE) hoe je het TOA-toetsplatform daarvoor inzet. Zo komen onze nulmeting, inzichtelijke rapportages en toetsen aan bod.