Contact

Examenfraude: wat kunnen we er samen tegen doen?

Samen tegen examenfraude

Het afgelopen jaar hebben we meerdere meldingen gehad van gelekte examens. Wat doen wij om de integriteit van toetsen te waarborgen? Wat kunnen scholen zelf doen? En wat kun je als docent of surveillant het beste doen als je fraude vermoedt of constateert? Peter Sonnenberg, product manager TOA, vertelt.

Tips om fraude te voorkomen

De scholen zijn weer deels open. Toch worden er nog veel toetsen en examens door de studenten vanuit huis gemaakt. Hoewel dit over het algemeen dit zonder problemen verloopt, is dit extra fraudegevoelig. Gezamenlijk zetten we ons in voor een zo goed mogelijk verloop van toetsing op afstand. We hebben aandachtspunten voor je op een rijtje gezet.

Train de examencommissie

Als examencommissielid heb je een grote verantwoordelijkheid, de hele examenorganisatie moet natuurlijk goed op orde zijn. Hoe ga je als examencommissielid om met fraude, en wie doet in de examencyclus nu eigenlijk wat, wanneer en waarom? Hoe ga je om met de steeds wijzigende omstandigheden door veel onderwijs en examinering op afstand?

De training ‘Examencommissietraining PDCA’ geeft je voldoende handvatten om je taak als examencommissielid adequaat te kunnen uitvoeren.