Menu
TOA visiedocument rekenen
TOA visiedocument rekenen

Examineren volgens de nieuwe rekeneisen

Dit schooljaar worden op veel mbo-scholen de eerste examens volgens de nieuwe rekeneisen afgenomen. Ga je die als instelling zelf ontwikkelen of koop je ze in? En bij wie dan? Om scholen te helpen om een goede afgewogen keuze te maken, hebben we een visiedocument opgesteld: ‘Examineren volgens de nieuwe rekeneisen. Daarin laten we zien welke keuzes wij bij Bureau ICE hebben gemaakt bij de ontwikkeling van de nieuwe rekenexamens in TOA. Productmanager Marlous Hodes en toetsspecialist Rekenen Maaike Heinen vertellen welke overwegingen daarbij een rol hebben gespeeld 

Download