Menu

Verbeteringen in TOA Toetsplatform – mei 2019

Wat is er nieuw?

Op donderdag 23 mei 2019 hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in TOA Toetsplatform. Hieronder zie je wat er is veranderd.

  1. Einddatum voor gebruikersaccount
  2. Toets of examen klaarzetten voor student: afdeling gevraagd
  3. Nieuw wachtwoord aanvragen
  4. Voorkeursrol aangeven
  5. Papieren presentielijst
  6. Aanpassing werking authenticatiecode
  7. Melding bij wijzigen toetsplan.

Einddatum voor gebruikersaccount

Het is voortaan mogelijk om een einddatum te koppelen aan een gebruikersaccount van medewerkers. Zodra de termijn verloopt, wordt het gebruikersaccount automatisch verwijderd uit TOA Toetsplatform. Dit is handig in het geval van docenten of assessoren die tijdelijk in dienst zijn, bijvoorbeeld in verband met ziekte- of zwangerschapsverlof, maar ook voor stagiaires en zzp’ers. Het koppelen van een einddatum is mogelijk voor iedereen die binnen het toetsplatform een gebruiker kan aanmaken.

Toets of examen klaarzetten voor student: afdeling gevraagd

Bij het klaarzetten wordt er vanaf nu actief gevraagd om een afdeling te selecteren waarbij alleen de afdelingen getoond worden waar de student aan gekoppeld is en waar de klaarzetter rechten toe heeft.

Nieuw wachtwoord aanvragen

Via een button ‘wachtwoord vergeten’ is het voortaan mogelijk om automatisch een nieuw wachtwoord aan te vragen. Weet je ook je gebruikersnaam niet meer, dan blijft het nodig om de instellings- of afdelingsbeheerder of klantenservice om hulp te vragen. Het automatisch aanvragen van een nieuw wachtwoord geldt niet voor kandidaten.

Voorkeursrol aangeven

Ben je binnen TOA Toetsplatform werkzaam in meerdere rollen, dan kun je voortaan uit de toegewezen rollen een voorkeursrol aangeven. Bij het inloggen staat dan standaard de rol aangegeven die je hebt gekozen.

Papieren presentielijst

Naast de digitale presentielijst binnen zittingen, wordt het mogelijk om een presentielijst te printen en met de hand in te vullen.

Aanpassing werking authenticatiecode

Er waren wat onduidelijkheden over de werking van de authenticatiecode. Daarom hebben we ervoor gekozen de werking duidelijker te maken. Het werkt nu als volgt:

  • De code blijft 30 minuten geldig.
  • Als je binnen 30 minuten een nieuwe code aanvraagt, ontvang je dezelfde code.
  • In de e-mail staat tot welk moment de code geldig is (datum en tijdstip).

Melding bij wijzigen toetsplan

Zodra iemand een aanpassing doet in het toetsplan, is het voortaan mogelijk om een melding hiervan te ontvangen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het toevoegen of weghalen van een oormerk bij een toets of examen. De instellingsbeheerder kan met een e-mailadres instellen wie deze melding dient te ontvangen.

Wat hebben we al verbeterd in TOA Toetsplatform?

Bureau ICE werkt continu aan de kwaliteit van TOA Toetsplatform. Bekijk welke verbeteringen we eerder al hebben doorgevoerd.