Menu

Nieuwe omgeving voor TOA Toetsplatform

Functionele wijzigingen en nieuwe huisstijl

Donderdag 17 januari 2019 is het nieuwe TOA Toetsplatform live gegaan. Naast functionele wijzigingen vallen vooral de nieuwe huisstijl en de nieuwe schermindeling op.

Hieronder de veranderingen op een rij:

1. Zelf functionaliteiten aan- en uitzetten.
2. Extra toetstijd instelbaar door instelling.
3. Overzicht van ‘lopende toetsen’.
4. Nieuwe huisstijl en schermindeling met een eigen inlogpagina voor mbo.
5. Scheiding onderwijs en examinering.
6. Nieuwe rollen en rechten ten behoeve van onderwijs en examinering.
7. Presentie vastleggen bij papieren toetsen.

Functionaliteiten, extra toetstijd en overzicht

Zelf functionaliteiten aan- en uitzetten
De instellingsbeheerder kan onder het tabblad ‘organisatie’ voortaan zelf functionaliteiten aan- en uitzetten. Het is dus niet meer nodig om hiervoor contact op te nemen met Bureau ICE. Er zijn geen extra kosten verbonden aan onderstaande functionaliteiten:

  • Blokkeer inzien examentoetsen.
  • Startcodes voor examentoetsen.
  • Verklanking met ReadSpeaker toegestaan.
  • Activeer zittingen.
  • Vaststellen examens.

Extra toetstijd instelbaar door instelling
De toetstijd is nu nog vooraf ingesteld: standaard is 100% en extra tijd is 25%. Wil je als examencommissie andere percentages toestaan, dan is het voortaan mogelijk om af te wijken van de standaard. Per kandidaat kun je een eigen percentage vastleggen, bijvoorbeeld 50% of 75%. Let op: de webservice vanuit Eduarte levert nu één ‘ja’ aan die alle vinkjes bij de hulpmiddelen in TOA aanzet, ongeacht welk hulpmiddel in Eduarte is ingevoerd. In TOA zul je handmatig de juiste vinkjes en het juiste percentage moeten invullen.

Overzicht van ‘lopende toetsen’
Op het tabblad ‘lopende toetsen’ worden voortaan alle lopende toetsen getoond die op dat moment binnen de instelling of afdeling worden gemaakt. Tot nu toe werd slechts een selectie getoond.

Nieuwe huisstijl en schermindeling met een eigen inlogpagina voor mbo

TOA Toetsplatform heeft een nieuw huisstijljasje aangemeten gekregen. Je ziet dit terug in een nieuwe schermindeling en een nieuwe paarse huisstijlkleur met een nieuw logo. Bovendien komt er in het toetsplatform een eigen inlogpagina voor mbo-instellingen.

TOA Toetsplatform inlogscherm - Bureau ICE

Scheiding onderwijs en examinering

Op dit moment worden toetsen en examens in TOA alleen gescheiden door een oormerk. Die scheiding maken we strikter door te gaan werken met twee tabbladen.

  • Docenten en beoordelaars zullen voortaan alleen het tabblad toetsen zien. Hier staan de toetsen die je kunt gebruiken als nul- en voortgangsmeting.
  • Medewerkers die een taak vervullen in het examenproces, zullen het tabblad examens zien. Het gaat dan om de examinator, surveillant, vaststeller en assessor.

Zodra een toets het oormerk ‘examen’ krijgt toegekend, verhuist deze toets naar het tabblad examens. De toets is daarmee niet meer zichtbaar voor medewerkers die geen rol vervullen in het examenproces.

Bekijk de aanpassingen, wat je moet inregelen en veelgestelde vragen in onderstaand document.
TOA Toetsplatform Scheiding Onderwijs en Examinering en Nieuwe rollen en rechten

Nieuwe omgeving TOA Toetsplatform - Bureau ICE

Nieuwe rollen en rechten ten behoeve van onderwijs en examinering

Tot nu toe zijn de rollen en bijbehorende rechten in TOA Toetsplatform hiërarchisch opgebouwd. Dit houdt bijvoorbeeld in dat iemand met de rol docent ook kan beoordelen. En iemand met de rol examinator kan ook de aan- en afwezigheid in zittingen vastleggen. Steeds meer mbo-instellingen kiezen voor een strikte scheiding tussen onderwijs en examinering en kiezen bewust wie welke taak in het examenproces mag uitvoeren. TOA Toetsplatform gaat hierop aansluiten door een nieuwe opzet qua rollen en bijbehorende rechten door te voeren.

Oude naam Nieuwe naam Nieuwe rechten
Instellingsbeheerder Instellingsbeheerder Gelijk aan de huidige situatie.
Afdelingsbeheerder Afdelingsbeheerder Gelijk aan de huidige situatie.
TOETSEN
Docentbeheerder Docentbeheerder Maakt kandidaten aan en zet toetsen klaar.
Docent Docent Zet toetsen klaar.
Beoordelaar Beoordelaar Beoordeelt toetsen.
Externe beoordelaar Externe beoordelaar Beoordeelt toetsen, maar ziet alleen de resultaten van door hem/haar beoordeelde kandidaten.
 EXAMENS
Examinatorbeheerder Examenbureaubeheerder Maakt kandidaten aan en zet examen klaar. Ze zien de tabbladen zittingen, beoordelen en vaststellen wel, maar kunnen deze niet actief gebruiken. Tenzij ze switchen van rol.
Examinator Examenbureau Zet examen klaar. Ze zien de tabbladen zittingen, beoordelen en vaststellen wel, maar kunnen deze niet actief gebruiken. Tenzij ze verwisselen van rol.
Beoordelaar Assessor Beoordeelt examens.
Externe beoordelaar Externe assessor Beoordeelt examens, maar ziet alleen de resultaten van door hem/haar beoordeelde kandidaten.
Surveillant Surveillant Beheert zittingen en legt aan- en afwezigheid vast.
Vaststeller Resultaatvaststeller Voert de beslissing van de examencommissie t.a.v. vastgestelde resultaten administratief door in TOA Toetsplatform.

 Bekijk de aanpassingen ten aanzien van de nieuwe rechten en rollen, wat je moet inregelen en veelgestelde vragen in onderstaand document.
TOA Toetsplatform Scheiding Onderwijs en Examinering en Nieuwe rollen en rechten

Presentie vastleggen bij papieren toetsen

Voortaan is het mogelijk om bij papieren toetsen, meestal spreken en gesprekken voeren, een presentielijst bij te houden. Examens van kandidaten die niet aanwezig waren, hoef je dan niet meer te verwijderen uit de te beoordelen examens. Het is ook mogelijk om presentielijsten van papieren en digitale examens te exporteren.  

Vragen?

Heb je vragen over de aanpassingen in TOA Toetsplatform? Neem dan in eerste instantie contact op met de instellingsbeheerder van je school. Uiteraard kun je ook contact opnemen met onze klantenservice via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 9800.