Menu

TOA in schooljaar 2019-2020

Wat kun je in schooljaar 2019-2020 van TOA verwachten?

Graag informeren we je over welke nieuwe ontwikkelingen je in schooljaar 2019-2020 kunt verwachten voor zowel TOA Toetsplatform als voor onze toetsen en examens.

TOA Toetsplatform

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar voeren we de volgende aanpassingen door:

1. Tweestaps-authenticatie per e-mail of via app
Om te kunnen inloggen in TOA Toetsplatform ontvang je uit veiligheidsoverwegingen een authenticatiecode (2FA). Dat kan per e-mail of via een app op je smartphone. Wil je gebruikmaken van de app, dan zal de instellingsbeheerder deze functionaliteit op instellingsniveau moeten aanzetten. Daarna moet er een koppeling worden gemaakt met je account in TOA Toetsplatform. In de handleiding staat een uitgebreide beschrijving van deze mogelijkheid.

2. Openstaande toetsen en examens zichtbaar voor kandidaten
In de toetsspeler zien kandidaten voortaan een duidelijk onderscheid tussen openstaande toetsen en openstaande examens.

3. Kalibreersessie: objectief én eenduidig beoordelen met meerdere assessoren
Het is nu ook mogelijk om binnen TOA Toetsplatform het beoordelen te kalibreren. Dat wil zeggen dat je met meerdere assessoren tegelijk één examen kunt beoordelen. Het doel hiervan is om inzicht te krijgen in mogelijke verschillen per beoordelingsaspect. Dit inzicht kan het startpunt zijn van een intervisiebijeenkomst waarin je de oorzaak van de verschillen achterhaalt en werkafspraken maakt die helpen bij een eenduidige manier van beoordelen.

Bekijk het filmpje ‘Kalibreersessie: objectief en eenduidig beoordelen’. Het klaarzetten van een kalibreersessie in TOA Toetsplatform wordt gefactureerd. Naast het kalibreren is er de mogelijkheid om een steekproef op de beoordelingen uit te voeren. Ook een steekproef geeft meer inzicht in de beoordelaarsbetrouwbaarheid van de assessoren.

4. Single sign-on Entreefederatie
Je kunt er als school nu voor kiezen om studenten en medewerkers te laten inloggen via de Entreefederatie van Kennisnet.

 

Tot en met december 2019 gaan we de volgende functionaliteiten realiseren:

1. Studentenportaal
We gaan een studentenportaal ontwikkelen waarin studenten zelf toets- en examenboekjes kunnen downloaden. De boekjes zijn beschikbaar op het moment van vrijgeven.

2. Spellingscontrole voor schrijftoetsen
Je hebt als school binnenkort de keuze om per student aan te geven of de student gebruik mag maken van de optie spellingscontrole.

3. Nieuwe functionaliteiten in het platform:
• Het klaarzetten van examens wordt ook mogelijk op hoofdafdeling.
• De naam van de kandidaat is straks zichtbaar bij het beoordelen naast de gebruikersnaam.
• Het is mogelijk om in TOA Toetsplatform en via de koppeling een Assessorengroep in te stellen. Deze groep kan je vervolgens koppelen aan beoordelingen van examens.
• De export van gegevens krijgt dezelfde volgorde als op het scherm zichtbaar is.
• Het wordt mogelijk om een startcode vanuit OnTrac te genereren over meerdere toetsen heen.
• De rechten van het Examenbureau(beheerder) worden uitgebreid. Hierdoor hoeft er minder tussen afdelingen geswitcht te worden.
• Bij beoordelaarsbeheer wordt de kolom afdeling toegevoegd. Hierin wordt aangegeven in welke afdeling de toets is klaargezet voor de student.

Voor 2020 staan de volgende zaken op de agenda:

1. Koppelingen
Naast de koppeling met de Entreefederatie wordt het in de toekomst mogelijk om andere koppelingen te realiseren. We zijn hierover in gesprek met: Osiris, Portal Plus, Fringe/Educational Online en Peoplesoft.

2. Tussenstappen Rekenen
Voor de instellingsexamens Rekenen zijn we aan het onderzoeken of we de tussenstappen van de student inzichtelijk kunnen maken.

3. Beoordelaarsmanagementsysteem
We krijgen veel vragen en opmerkingen over het verbeteren van het proces rondom het toewijzen van beoordelaars en assessoren. Er is inmiddels een werkgroep gestart om te kijken of we hier een mooi systeem voor kunnen neerzetten.

4. Vaststellen in TOA Toetsplatform
Op dit moment is het mogelijk om een cijfer vast te stellen voordat het doorgaat als resultaat. We gaan met een werkgroep bekijken of we dit kunnen uitbreiden om je nog beter te kunnen ondersteunen.

5. Rapportagepagina
Op deze pagina gaan we alle rapportagemogelijkheden binnen TOA Toetsplatform samenbrengen.

TOA toetsen en examens

Bij aanvang van het nieuwe schooljaar hebben we de volgende aanpassingen doorgevoerd:

1. Instellingsexamens Nederlands geschikt voor anderstaligen
Bij de constructie van deze examens en de keuze van contexten is specifiek rekening gehouden met studenten met een niet-westerse achtergrond.

Het aanbod is uitgebreid met 18 nieuwe examens:

• Nederlands Spreken 1F IE – 003 / 004 / 005
• Nederlands Spreken 2F IE – 008 / 009 / 010
• Nederlands Spreken 3F IE – 009 / 010 / 011
• Nederlands Gesprekken 1F IE – 003 / 004 / 005
• Nederlands Gesprekken 2F IE – 010 / 011 / 12
• Nederlands Gesprekken 3F IE – 009 / 010 / 011

Let op: Wil je deze examens inzetten, zorg er dan voor dat ze worden vastgesteld en worden toegevoegd aan de planningstool en het administratiesysteem waar je school mee werkt. Deze examens hebben namelijk nieuwe toetscodes.

2. Nederlands schrijven
Bij de toetsen/examens Nederlands schrijven is een belangrijke aanpassing doorgevoerd. De toetsen met de titel Nederlands Schrijven 2F IE 001 hadden tot voor kort dezelfde inhoud als de toetsen met de titel Nederlands Schrijven 2F – 1 (DB). Dit gold voor zowel 2F en 3F als voor de versies 001 t/m 006. Dit was verwarrend en werkte fouten in de hand. Het aanbod hebben we nu overzichtelijker en eenduidiger gemaakt en waar nodig ook vernieuwd.

De bestaande toetsen met IE in de titel hebben een nieuwe titel gekregen. De inhoud blijft behouden en de toetscode blijft ook gelijk. Wij adviseren om deze toetsen niet langer te gebruiken als examen. Zijn deze toetsen door de school geoormerkt als examen dan zal de instellingsbeheerder het oormerk moeten verwijderen. Wil je ze wel blijven gebruiken als examen dan hoef je het examenplan niet aan te passen.

Hieronder zie je een overzicht van de aanpassingen in de toetsen/examens Nederlands schrijven.

Situatie voor augustus 2019

Toetsen Examens geoormerkt door TOA (ICE)
Nederlands Schrijven 2F IE – 001 Sommige instellingen zetten de toetsen uit de linker kolom in als examen. In dat geval staan ze in TOA Toetsplatform onder het tabblad ‘Examens’ met de toevoeging ‘Examen (Instelling)’.
Nederlands Schrijven 2F – 1 (DB)
Nederlands Schrijven 2F IE – 002
Nederlands Schrijven 2F – 2 (DB)
Nederlands Schrijven 2F IE – 003
Nederlands Schrijven 2F – 3 (DB)
Nederlands Schrijven 2F IE – 004
Nederlands Schrijven 2F – 4 (DB)
Nederlands Schrijven 2F IE – 005
Nederlands Schrijven 2F – 5 (DB)
Nederlands Schrijven 2F IE – 006
Nederlands Schrijven 2F – 6 (DB)
Nederlands Schrijven 2F IE – 007
Nederlands Schrijven 2F IE – 008
Nederlands Schrijven 2F IE – 009
Nederlands Schrijven 2F IE – 010
Nederlands Schrijven 2F IE – 012

 

Situatie sinds augustus 2019

Toetsen Examens geoormerkt door TOA (ICE)
Nederlands Schrijven 2F – 1 (GB) Sommige instellingen zetten de toetsen uit de linker kolom in als examen. In dat geval staan ze in TOA Toetsplatform onder het tabblad ‘Examens’ met de toevoeging ‘Examen (Instelling)’.
Nederlands Schrijven 2F – 1 (DB)
Nederlands Schrijven 2F – 2 (GB)
Nederlands Schrijven 2F – 2 (DB)
Nederlands Schrijven 2F – 3 (GB)
Nederlands Schrijven 2F – 3 (DB)
Nederlands Schrijven 2F – 4 (GB)
Nederlands Schrijven 2F – 4 (DB)
Nederlands Schrijven 2F – 5 (GB)
Nederlands Schrijven 2F – 5 (DB)
Nederlands Schrijven 2F – 6 (GB) Paars = nieuwe inhoud en nieuwe toetscode
Nederlands Schrijven 2F – 6 (DB)
    Nederlands Schrijven 2F IE – 001
    Nederlands Schrijven 2F IE – 002
    Nederlands Schrijven 2F IE – 003
    Nederlands Schrijven 2F IE – 004
    Nederlands Schrijven 2F IE – 005
    Nederlands Schrijven 2F IE – 006
    Nederlands Schrijven 2F IE – 007
    Nederlands Schrijven 2F IE – 008
    Nederlands Schrijven 2F IE – 009
    Nederlands Schrijven 2F IE – 010
  Nederlands Schrijven 2F IE – 011
    Nederlands Schrijven 2F IE – 012

 

Let op: werk je in de examenprotocollen met titels, houd er dan rekening mee dat de inhoud is veranderd. Wil je deze examens inzetten, zorg er dan voor dat ze worden vastgesteld en worden toegevoegd aan de planningstool en het administratiesysteem waar de school mee werkt. Deze examens hebben namelijk nieuwe toetscodes.

 

Sinds augustus 2019 zijn er dus in totaal dertien nieuwe instellingsexamens Nederlands schrijven beschikbaar!
Deze examens zijn door TOA/Bureau ICE als zodanig geoormerkt en zijn in TOA Toetsplatform te vinden onder het tabblad ‘Examens’. Ook deze examens zijn geschikt voor studenten met een niet-westerse achtergrond.

Ze hebben de volgende titels:
• Nederlands Schrijven 2F IE – 001 t/m 006
• Nederlands Schrijven 3F IE – 001 t/m 006
• Nederlands Schrijven 2F IE – 011

Let op: Wil je deze examens inzetten, zorg er dan voor dat ze worden vastgesteld en worden toegevoegd aan de planningstool en het administratiesysteem waar je school mee werkt. Deze examens hebben namelijk nieuwe toetscodes.

 

3. Nederlands luisteren
Het aanbod luistertoetsen is opgefrist. Versleten items zijn vervangen en alle toetsen bevatten niet alleen luisterfragmenten, maar ook videofragmenten. Mede hierdoor sluiten de toetsen nog beter aan op de Centrale Examens.

 

Welke ontwikkelingen zijn er verder nog verwachten:

• In samenwerking met een aantal scholen werken we aan instellingsexamens rekenen.
• Momenteel loopt er een pilot voor instellingsexamens gesprekken in groepen.
• Er komt een variant op het globale beoordelingsmodel om assessoren meer houvast te bieden bij het beoordelen.

 

Wat hebben we al verbeterd in TOA Toetsplatform?

Bureau ICE werkt continu aan de kwaliteit van TOA Toetsplatform. Bekijk welke verbeteringen we eerder al hebben doorgevoerd.