Menu

Toetsen Nederlands Luisteren worden gearchiveerd

Het aanbod luistertoetsen voor Nederlands is vorig jaar opgefrist met de komst van kijk- en luistertoetsen. Deze toetsen bevatten nu niet alleen luisterfragmenten, maar ook videofragmenten. Mede hierdoor sluiten de toetsen nog beter aan op de Centrale Examens.

Een jaar later is het tijd om de luistertoetsen te archiveren. Je kunt deze toetsen nog gewoon inzetten tot het einde van dit schooljaar, maar vanaf schooljaar 2020-2021 kun je ze niet meer gebruiken.

Hieronder zie je om welke toetsen het gaat en wordt een suggestie gedaan als eventuele vervanging:

Overzicht

Te archiveren luistertoets Suggestie ter vervanging
Nederlands Luisteren 0F-1F – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 0F-1F – 1
Nederlands Luisteren 1F – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 1F – 1

Nederlands Kijken-Luisteren 1F – 2

Nederlands Kijken-Luisteren 1F – 3

Nederlands Luisteren 1F-2F – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 1F-2F – 1

Nederlands Kijken-Luisteren 1F-2F – 2

Nederlands Luisteren 1F-2F entreeopleiding – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 1F-2F – entree – 1
Nederlands Luisteren 1F-2F entreeopleiding – 2 Nederlands Kijken-Luisteren 1F-2F – entree – 2
Nederlands Luisteren 1F-2F entreeopleiding – 3
Nederlands Luisteren 2F – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 2F – 1
Nederlands Luisteren 2F – 2 Nederlands Kijken-Luisteren 2F – 2
Nederlands Luisteren 2F – 3
Nederlands Luisteren 2F-3F – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 2F-3F – 1

Nederlands Kijken-Luisteren 2F-3F – 2

Nederlands Luisteren 3F – 1 Nederlands Kijken-Luisteren 3F – 1
Nederlands Luisteren 3F – 2 Nederlands Kijken-Luisteren 3F – 2
Nederlands Luisteren 3F – 3