Menu
TOA toetsing en training
TOA toetsing en training

Verbeteringen – 11 juni 2020

Aanpassingen

Op donderdag 11 juni staat er een release voor het TOA Toetsplatform gepland. In deze release zit een aantal verbeteringen. Ook informeren we je alvast over ontwikkelingen die achter de schermen plaatsvinden en kijken we vooruit naar wat er de komende maanden op de planning staat.

Het rubrics beoordelingsmodel

Het rubrics beoordelingsmodel biedt beoordelaars meer handvatten tijdens het beoordelen. Met meer voorbeelden en uitleg ondersteunt het model een grotere groep beoordelaars.

In het rubrics beoordelingsmodel wordt per niveau een omschrijving getoond. Dit maakt het voor assessoren goed zichtbaar welk niveau ze selecteren. Ook is meteen helder welke ruimte voor verbetering er is voor de kandidaat.

Globaal beoordelingsmodel:

Beoordelingsmenu Globaal Beoordelingsmodel

Rubrics beoordelingsmodel:

Beoordeelmenu Rubrics Beoordelingsmodel

Om de beoordelaar te ondersteunen zijn bepaalde woorden of stukken tekst onderstreept. Door met de cursor boven de onderstreepte tekst te hangen, wordt er een toelichting van een term in het beoordelingsmodel of voorbeeldwoorden uit de taal getoond:

Rubrics Beoordelingsmenu

Het bleek dat de term ‘excellent’ voor verwarring zorgde. De term impliceert dat iets nagenoeg foutloos moet zijn om deze beoordeling te krijgen. In het rubrics model hebben we deze term vervangen:

Globaal model Nederlands Rubrics model Nederlands   Globaal model MVT Rubrics model MVT
Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende Onvoldoende
Voldoende Voldoende Voldoende Voldoende
Excellent Goed Goed Ruim voldoende
Excellent Goed

Bekijk het model zelf

Ervaar het rubrics beoordelingsmodel zelf. Dit kan door een toets klaar te zetten om te beoordelen. Hiervoor heb je de rol van docent nodig. Zet de toets klaar zoals je gewend bent, maak hiervoor eventueel gebruik van het zoekfilter. Wanneer je de juiste toets hebt geselecteerd, krijg je onderstaand scherm te zien. Kies of je de toets digitaal of op papier wilt afnemen, en selecteer vervolgens het beoordelingsmodel dat je wilt gebruiken.

Selecteer De Toets TOA Toetsplatform

Heb je nu geen mogelijkheid om een toets af te nemen, maar ben je wél nieuwsgierig naar het model? Zet dan gratis een demotoets klaar. Hiervoor heb je de rol van docent of examenbureau nodig. Ga naar het tabblad Toetsen of Examens en maak gebruik van het zoekfilter. Typ in de zoekbalk: ‘Demotoets met rubrics beoordelingsmodel’.

Zet Toetsen Klaar TOA Toetsplatform

Zet de demotoets klaar zoals je gewend bent. Kies jezelf of een collega als kandidaat. Je hoeft de toets niet daadwerkelijk te maken. Wijzig vervolgens jouw rol naar beoordelaar of assessor en je ziet de demoversie tussen de te beoordelen toetsen of examens staan. Aan de demoversie is standaard de toets Nederlands Schrijven 2F gekoppeld.

Door alvast kennis te maken met het rubrics model, kun je komend schooljaar een afgewogen keuze maken tussen het globaal model of het rubrics model bij het beoordelen van examens. We raden je aan om als vakgroep een zorgvuldige afweging te maken en de keuze niet aan de individuele assessor te laten. Hiermee zorg je ervoor dat iedereen met dezelfde examencondities beoordeelt.

* Het globaal beoordelingsmodel is komend schooljaar nog beschikbaar, maar zal naar verwachting volgend jaar gearchiveerd worden.

Einddatum beoordeling

Na de release van 11 juni is het mogelijk om een einddatum mee te geven aan een beoordeling. De einddatum is standaard ingesteld op drie maanden na afname, maar je kunt bij het klaarzetten van de toetsen/examens ook een specifieke datum invullen. We raden je aan om de standaard ingestelde termijn te wijzigen naar de termijnen die in het schoolreglement staan. De termijn kan afzonderlijk voor toetsen en examens ingesteld worden.

De aanpassing van de einddatum aan beoordeling heeft geen impact op de werking van het systeem. De einddatum wordt gebruikt om te monitoren of beoordelingen langer open blijven staan dan de aangegeven einddatum.

Vooruitblik

Een nieuwe beoordelaar- en assessorbeheer pagina

Aanpassingen volgende release(s)

Er wordt hard gewerkt aan het verbeteren van het beoordelaars- en assessorenbeheer. De huidige pagina’s zullen worden vervangen en er zal een verbeterde flow zichtbaar zijn.

Voorlopig design:

Beoordelaarsmanagement TOA Toetsplatform

In het dashboard wordt de status van elke afname getoond; vanaf het moment van klaarzetten tot drie maanden nadat de afname een resultaat behaald heeft. Bovenin het dashboard zie je de meest urgente aandachtspunten:

 • [1] Einddatum beoordeling nadert: Het aantal afnames waarvan de deadline voor de beoordeling nadert.
 • [2] Beoordelaar/assessor nodig: Het aantal afnames waaraan nog een beoordelaar/assessor gekoppeld moet worden.
 • [3] Hoeft niet beoordeeld te worden: De aanvraag van de beoordelaar/assessor om niet meer te beoordelen. Zie voor verdere uitleg ‘Hoeft niet beoordeeld te worden’ en ‘Niet meer beoordelen’.
 • [4] Second opinion gevraagd: Het aantal second opinions dat is aangevraagd en waaraan een beoordelaar/assessor gekoppeld moet worden.
 • [5] Einddatum beoordeling verstreken: Het aantal afnames waarvan de einddatum van de beoordeling is verstreken en de beoordelaar/assessor de deadline niet heeft gehaald.

Alle uitgelichte aandachtspunten zijn klikbaar. Wanneer je op het aandachtspunt klikt wordt filtering actief en zie je een overzicht van de afnames binnen het actieve filter.

‘Hoeft niet beoordeeld te worden’ en ‘Niet meer beoordelen’

Op dit moment is het in TOA alleen mogelijk om te kiezen voor ‘Niet meer beoordelen’ en kan alleen de beheerder dit uitvoeren. We passen dit aan, zodat het systeem ondersteunend is aan de praktijk. Vanuit de afname kan de beoordelaar/assessor ervoor kiezen om de beheerder te laten weten dat volgens hem of haar geen beoordeling mogelijk is. Hiervoor klikt de beoordelaar/assessor op ‘Hoeft niet beoordeeld te worden’ en kiest een reden uit de gegeven opties. Zodra de beoordelaar/assessor dit heeft ingediend, verschijnt de melding bij de beheerder op het scherm. De beheerder kan de aanvraag goedkeuren, door de status te wijzigen in ‘Niet meer beoordelen’, waarna de beoordeling bij de beoordelaar/assessor uit de lijst verdwijnt. Als de beheerder het niet eens is met het verzoek, zal deze de aanvraag afwijzen en moet de beoordelaar/assessor de beoordeling alsnog uitvoeren.

De status van de beoordeling wordt toegevoegd in een kolom op de beoordelaarspagina. De volgende statussen bestaan: Nog te beoordelen, Bezig, Aanvraag: Hoeft niet beoordeeld te worden, Geweigerd: moet wel beoordeeld worden.

Let op: de beoordeling kan alsnog via de precondities worden afgesloten met ‘Geen resultaat’. Het is aan de instelling om te bepalen welke weg gekozen wordt.

 

Het toets- en examenplan

De komende tijd werken we aan het beter zichtbaar maken van het toets- en examenplan. Onder Toetsbeheer -> Toetsmomenten kan op dit moment worden ingegeven op welk moment welke toets afgenomen moet worden. Op deze manier kan het toets- en examenplan in TOA worden weergegeven. In het huidige overzicht is niet makkelijk te zien. We voegen twee tabbladen toe: Toetsplan en Examenplan. Op deze tabbladen ziet de beheerder in tabelvorm een overzicht van wanneer welke toets afgenomen wordt.

Toetsplan

Bij het toetsplan kan uit de volgende afnamemomenten gekozen worden: nulmeting, 1e voortgang, 2e voortgang, 3e voortgang. Vervolgens kan er per vak, vaardigheid en niveau een combinatie gekozen worden voor de toetsvariant die afgenomen moet worden.

Examenplan

Bij het examenplan kan uit de volgende afnamemomenten gekozen worden: 1e kans, 2e kans, 3e kans. Zodra er een toets wordt gekozen in de tabel, wordt deze gemarkeerd als examen.

Toetslijst

De toetslijst zoals deze nu onder Toetsbeheer -> Toetsmomenten -> Beheer te vinden is, zal onveranderd blijven. De tabellen op de tabbladen ‘Toetsplan’ en ‘Examenplan’ worden vanuit deze lijst gevuld.

Export en import van toetsmomenten

Het uitdraaien van de toetsmoment-pagina is op twee manieren mogelijk. Je kunt de huidige manier van exporteren gebruiken, waarmee je ook kunt importeren. En je kunt een export maken van de tabel zoals deze zichtbaar is op de pagina. Deze variant is niet importeerbaar. Wel wordt het bij deze variant mogelijk om van alle afdelingen en de instelling in één keer een export te maken.

Webservice

Tot slot werken we aan een nieuwe webservice voor het klaarzetten van toetsen en examens. In de huidige webservice moet je de toetscodes in het andere systeem zetten voordat de toets of het examen klaargezet kan worden. In de nieuwe variant is het mogelijk om klaar te zetten door de velden ‘Vak’, ‘Vaardigheid’, ‘Niveau’ en ‘Afnamemoment’ in te vullen. De voorwaarde is wel dat deze gegevens ook in TOA goed zijn ingevuld en dat er maar één toets/examen per afnamemoment staat ingevuld. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt de toets/het examen niet klaargezet en komt er een melding terug naar het andere systeem. Als de toets of het examen al eerder is gemaakt door de kandidaat, wordt de toets of het examen ook niet klaargezet en komt er ook een melding retour. In deze gevallen moet de toets of het examen handmatig in TOA klaargezet worden.

NB: de ‘Resultaat’ webservice blijft nog wel werken met toetscodes.

 

Overige aanpassingen deze release

 • De Export Resultaten wordt uitgebreid met een kolom Beoordelaar/Assessor. Dankzij deze aanpassing is voor bijvoorbeeld de Examenbureaus in één oogopslag te zien wie een examen beoordeeld heeft. De rapportage blijft verder helemaal zelf samen te stellen.
  Export Resultaten Kolom Beoordelaar Assessor TOA Toetsplatform
 • Vanuit het Overzicht scherm bij zowel Toetsen als Examens wordt het mogelijk om meteen een beoordelaar/assessor te kiezen in plaats van de betreffende toets op te moeten zoeken onder het tabblad Beoordelaar- en assessorbeheer.
  Zodra je op icoon aan het eind van de regel klikt, wordt het geselecteerde product getoond in het tabblad ‘Niet toegewezen’ en kun je een beoordelaar/assessor toewijzen. Ook kan hier handmatig de beoordeeldatum aangepast worden.
  Overzichtspagina TOA Toetsplatform

Blijf op de hoogte!

Het rubrics beoordelingsmodel is in het voorjaar van 2020 beschikbaar, zodat je er al mee kunt oefenen. In mei en in de zomer 2020 volgen nog meer aanpassingen in het toetsplatform en de huidige beoordelingsmodellen. We houden je met serviceberichten, de TOA-nieuwsbrief en in TOA Toetsplatform op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Nog geen abonnee van de TOA-nieuwsbrief? Meld je dan aan. Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem dan contact op met onze klantenservice via toa@bureau-ice.nl of bel 088 – 556 98 00.

Logo TOA - Bureau ICE