Menu

Verbeteringen – 15 juni 2023

Op donderdag 15 juni, vanaf 22.00 uur, worden enkele belangrijke wijzigingen in het TOA-toetsplatform doorgevoerd. Wij raden je aan om op dat moment geen toetsen en examens te plannen en af te nemen. Lees hier meer over de update.

Gerealiseerde verbeteringen

 

Rubrics beoordelingsmodel: bewaren van de gemaakte opmerkingen bij terug navigatie

Een veel gehoorde klacht bij het invullen van het rubrics beoordelingsmodel is dat je bij het maken van opmerkingen deze verdwijnen op het moment dat je terug navigeert naar stap 2: de Niveaukeuze.

Door deze aanpassing blijven alle gemaakte opmerkingen zichtbaar.

Ook als de beoordelaar tijdens de beoordeling toch terugkeert naar de oorspronkelijke keuze bij de niveaubepalingsvraag, worden de al eerder ingevulde vraagkeuzes en opmerkingen getoond.

 

Twee-kolomsweergave schrijfexamens NL / ENG

Met de start van het nieuwe schooljaar hebben onze schrijfexamens Nederlands en Engels een twee-kolomsweergave. Dit is overzichtelijker voor de student: zo staat de vraag altijd in beeld en hoeft er niet meer gescrold te worden.

 

Export van goedgekeurde aanvragen tot niet-beoordelen

Het is nu mogelijk om via een export inzichtelijk te maken (bijvoorbeeld aan de Onderwijsinspectie) welke toetsen/examens niet zijn beoordeeld.

 • In TOA is onder Toetsen/Examens >Resultaten een nieuw filter ‘Status beoordeling’ toegevoegd met als keuze opties ‘Beoordeeld’ (default) en ‘Niet meer beoordelen’.
 • Bij de keuze ‘Niet meer beoordelen’ worden de toetsen/examens getoond waarvoor een goedgekeurde aanvraag voor niet meer beoordelen is gedaan.
 • In het onderdeel Resultaten wordt in de lijst met toetsen/examens in de kolom score ‘Niet meer beoordelen’ getoond. Het resultaat kan niet worden ingezien: de links ‘Bekijk uitslag’ en ‘Genereer rapport’ zijn niet zichtbaar.
 • Via de knop ‘Exporteer’ kan het veld ‘Reden van niet beoordelen’ worden aangevinkt. Na aanvinken wordt de kolom ‘Reden van niet beoordelen’ toegevoegd aan de export.

In de kolom ‘Uitslag’ staat ‘Niet meer beoordelen’. Andere kolommen met betrekking op de score blijven leeg in de export.

 

Invoer van halve punten is niet toegestaan bij overrule automatisch beoordeelde items

Tijdens de handmatige beoordeling van TOA examens en toetsen – en ook bij herbeoordeling van TOA toetsen – geldt het volgende:

 • Invoer van decimale punten is niet mogelijk. Niet met een , als decimaal-separator en niet met een . als decimaal-separator

Eventuele invoer van decimale cijfers wordt afgerond naar een heel getal. Afronding altijd naar beneden, dus bijv. 4.99 wordt 4.

 

Toets/examen op papier afnemen zonder boekje te downloaden

Voor instellingen die gebruik maken van TOA-toetsplatform in combinatie met een gekoppelde planningstool (bijvoorbeeld Ontrac) is het starten van papieren examens vergemakkelijkt: het downloaden van papieren toetsboekjes is niet meer voorwaardelijk voor vrijgave en het kunnen starten van de beoordeling.

Dit werkt als volgt:

 • De docent die een papieren afname klaarzet, kan onder Toets/Examen > Vrijgeven, tab PAPIEREN TOETSEN / PAPIEREN EXAMENS de getoonde toetsen / examens in de lijst selecteren en voor 1 of meer geselecteerde toetsen / examens kiezen voor de acties:
  • Vrijgeven zonder download
  • Download
  • Verwijderen
 • Als de docent heeft gekozen voor de actie Vrijgeven zonder download:
  • Wordt de vrijgave geregistreerd als afname voor facturering;
  • Worden de vrijgegeven toetsen/examens weergegeven in Toetsen / Examens > Beoordelen;

​Is de actie Download tot 5 werkdagen na het klaarzetten beschikbaar.

TOA Logo