Menu

Verbeteringen – 22 mei 2023

Op maandag 22 mei 2023, vanaf 22.00 uur, worden enkele belangrijke wijzigingen in het TOA-toetsplatform doorgevoerd. Wij raden je aan om op dat moment geen toetsen en examens te plannen en af te nemen. Lees hier meer over de update.

Gerealiseerde verbeteringen

 

Toevoegen afnamenummer per klaargezette toets/examen in webservice

Deze bugfix is uitgevoerd op verzoek van koppelpartner InnovaApps.

Voor elke geplande toets en examen wordt via de TOA webservices het afnamenummer vanuit TOA teruggegeven. Hiermee kunnen beoordelaars en assessoren in het planningssysteem eenduidig worden toegewezen.

Technische informatie voor leveranciers van planningssystemen

Documentatie is beschikbaar in de wsdl-definitie van TOA: https://login.toets.nl/services/soap_server.php?wsdl

Aan de wsdl-definitie is dit onderdeel toegevoegd:

<xsd:complexType name=”PrepareTest”>
<xsd:all>
<xsd:element name=”username” type=”xsd:string” minOccurs=”1″ maxOccurs=”1″/>
<xsd:element name=”test_nr” type=”xsd:int” minOccurs=”1″ maxOccurs=”1″/>
<xsd:element name=”submission_id” type=”xsd:int” minOccurs=”1″ maxOccurs=”1″/>
</xsd:all>
</xsd:complexType>
<xsd:complexType name=”PrepareTestArray”>

Informatie over verklanking van de toets wordt weergegeven op de TIK

  • Als Readspeaker aanstaat op toetsniveau, is op de toetsinformatiekaart (TIK) voor de optie Verklanking te zien: Toegestaan. Als verklanking niet aan staat, dan wordt bij Verklanking vermeld: Niet toegestaan.
  • Dit is te zien op de toetsinformatiekaart via Toetsen > Klaarzetten:

ToetsInformatieKaart (TIK) TOA

  • Als verklanking aanstaat op toetsblokniveau (minstens 1 blok), zie je op de TIK bij de optie Verklanking: Deels toegestaan. Staat verklanking uit, dan wordt hier vermeld: Niet toegestaan.

ToetsInformatieKaart (TIK) TOA verklanking

TOA Logo