Menu

Verbeteringen – 23 maart 2023

Op donderdag 23 maart 2023, vanaf 22.00 uur, worden enkele belangrijke wijzigingen in het TOA-toetsplatform doorgevoerd. Wij raden je aan om op dat moment geen toetsen en examens te plannen en af te nemen. Lees hier meer over de update.

Gerealiseerde verbeteringen

 

Afnameleider Ontrac

Je kunt een afnameleider configureren in het beheer, gekoppeld aan een afname-organisatie of aan een gebouw. Wanneer je dit doet, wordt de afnameleider op de examenmomenten automatisch ingevuld onder deze afname-organisatie of -locatie. Je kunt hier per examenmoment van afwijken.

Je kunt er ook voor kiezen om de afnameleider in het beheer leeg te laten. In dat geval moet je de afnameleider op elk examenmoment zelf invullen.

 

Aanpassen filtering op NRE-rapportages

Het filter op de pagina Toetsen > NRE Rapportages is aangepast, zodat deze passen bij de NRE toetsen en examens:

  • De filteropties ‘Vak’ en ‘Vaardigheid’ zijn verwijderd
  • De huidige waarden onder de filteroptie ‘Niveau’ zijn vervangen door:
    • Niveau 2
    • Niveau 3
    • Niveau 4

 

Gearchiveerde afdelingen niet tonen domeinkeuze op TOA facturen

Gearchiveerde afdelingen zonder toetsafnames worden niet meer gespecificeerd op de TOA factuur.

 

Filtermenu voor zichtbaar bij grafiek NRE-studentrapportage

In de NRE-studentrapportage kunnen de behaalde scores per rekendomein in de grafiek worden aan- en uitgezet via een filter met keuzeopties.

 

Printopties bij NRE student- en afnamerapportage

Via de printopties (knop hamburgermenu) op de NRE-studentrapportage en NRE-afnamerapportage pagina’s kan de grafiek worden gedownload in de formaten jpg en pdf.

 

Kleurweergave voor domein O23D in de NRE groepsrapportage

In de NRE groepsrapportage werden niet de juiste score-kleuren getoond voor het domein Oriëntatie in de 2D- en 3D-wereld (O23D). Dit is hersteld: in de rapportage worden de score-kleuren getoond die horen bij de juiste score-categorieën.

TOA Logo