Menu

Verbeteringen – 26 januari 2023

Op donderdag 26 januari 2023, vanaf 22.00 uur, worden enkele belangrijke wijzigingen in het TOA-toetsplatform doorgevoerd. Wij raden je aan om op dat moment geen toetsen en examens te plannen en af te nemen. Lees hier meer over de update.

Verbeteringen

Exporteren van facturen

Je kunt als instellingsbeheerder van een instelling die facturen van TOA ontvangt de eigen facturen inzien en exporteren in csv-formaat. Dit werkt als volgt:

 • Ga als TOA instellingsbeheerder naar Organisatie > Facturen.
 • Selecteer de periode waarvoor je de facturen wilt exporteren met de filters Vanaf datum en Tot datum.
 • Klik vervolgens op de knop Zoek. Je krijgt een lijst te zien met de facturen voor jouw instelling.
 • Klik op de knop Exporteer, hiermee wordt de getoonde lijst geëxporteerd. Deze kun je downloaden in csv-formaat. Dit zijn de kolommen:
  • Factuur: factuurnummer
  • Gemaakt op: datum waarop de factuur is aangemaakt
  • Einddatum: datum van de maand waarop de toetsafnames zijn afgerond
  • Toetsen: aantal toetsafnames in de factuur
  • Bedrag: factuurbedrag voor de toetsafnames

 

Opgeloste bugs

Resultaten PDF kan niet worden opgehaald via de TOA webservice 

Via Portal Plus is het mogelijk om in TOA een toets klaar te zetten. Na het maken van de toets in TOA kan het resultaat worden teruggehaald in de vorm van een anonieme PDF met een rapportage over het resultaat. Bij het ophalen van de PDF werd eerder een foutmelding getoond.

Doorgevoerde oplossing:
Met de webservice functie ‘get_submission_result’ kan het resultaat van een afname opgehaald worden. In dat resultaat staat ook een waarde voor ‘download_report’: een url die verwijst naar het te downloaden rapport. Bijvoorbeeld:

<download_report>https://acc.toets.nl/result.php?institution_code=TREM&amp;submission_nr=42330995&amp;hash=945e118b5199886564af6cecf3013ac3</download_report>

Aandachtspunten:

 • De url is url-encoded (vervang bij implementatie &amp; door &);
 • Het resultaat van een geblokkeerde toets is niet opvraagbaar via de webservicefuncties ‘export_results’ of ‘get_submission_result’.

 

Spaties verwijderen bij invoer en opslag van Schoolyear api gegevens

Er zijn foutmeldingen gesignaleerd bij het klaarzetten van de met Schoolyear beveiligde examens in TOA. Deze zijn te herleiden tot verkeerde Schoolyear inloggegevens.

Doorgevoerde oplossing:
Bij het invoeren van Schoolyear api inloggegevens in TOA worden ingevoerde spaties automatisch verwijderd zodra de gegevens worden opgeslagen.

 

TOA Logo