Menu

Verbeteringen – 9 november 2023

Op donderdag 9 november hebben we enkele wijzigingen in het TOA-toetsplatform doorgevoerd. Lees hieronder meer over de laatste ontwikkelingen.

Gerealiseerde verbeteringen

 

Voorkomen van klaarzetten NRE examen bij eerder gemaakte items van de toets

Bij het klaarzetten van NRE examens (domein of generiek) wordt er willekeurig een variant klaargezet per kandidaat. Items uit de de NRE pretest (nulmeting) komen ook voor in de NRE examens. Wanneer een kandidaat heeft deelgenomen aan de pretest, wordt hier rekening mee gehouden bij de selectie van een examenvariant. Varianten van NRE examens met items die al eerder door de kandidaat gemaakt zijn, worden niet klaargezet. Pas wanneer alle varianten zijn gemaakt, wordt deze variant gebruikt.

 

Bugfixes 

 

NRE rapportages niet zichtbaar

Het markeren van nieuwe examens als onderdeel van de NRE rapportages leidde tot een fout, waarbij rapportages niet meer weergegeven werden. Dit is opgelost.

 

Afname toont geen Algebrakit gegevens

Bij het beoordelen van NRE examens verscheen het kladblok van Algebrakit met de uitwerking van de student niet. Deze is nu weer zichtbaar.

 

Foutmelding bij klaarzetten examen via webservice

Bij het klaarzetten van een TOA examen vanuit OnTrac via de (SOAP) webservice verschijnt een foutmelding wanneer de gebruiker geen toegang heeft tot de specifieke afdeling. Wanneer de gebruiker wel toegang heeft tot de overkoepelende afdeling, is de foutmelding onterecht. Dit is nu opgelost.

 

Filter op gearchiveerde kandidaat niet mogelijk

Een examenbureaubeheerder heeft in het TOA-toetsplatform rechten om bij examenresultaten te filteren op gearchiveerde kandidaten onder ‘Status kandidaat’. Dit filter was niet zichtbaar wanneer iemand ook de rol van examenmissie had. Dit is aangepast; ook accounts met beide rollen zien het filter nu.

TOA Logo