Menu

Verbeteringen in TOA Toetsplatform – juli 2019

Wat is er nieuw?

Op donderdag 4 juli 2019 hebben we een aantal verbeteringen doorgevoerd in TOA Toetsplatform. Hieronder zie je wat er is veranderd.

  1. Resultaten inzien van gearchiveerde kandidaten
  2. Startcode op zittingen
  3. Cijfers zichtbaar in status- en voortgangsrapportage
  4. Zelf samenstellen gebruikers- en resultatenexport
  5. Tekst kandidaat niet te bewerken.

1. Resultaten inzien van gearchiveerde kandidaten

Het is voortaan mogelijk om resultaten in te zien van gearchiveerde kandidaten door op de resultatenpagina te zoeken op de status ‘gearchiveerd’.

2. Startcode op zittingen

Bij het gebruik van zittingen is het mogelijk om één startcode in te stellen. Als je bij het klaarzetten kiest voor ‘Beveiligen met één algemene startcode’ werkt dit nu ook op een zitting. De hoeveelheid examens in de zitting maakt niet uit, iedere kandidaat krijgt dezelfde startcode.

3. Cijfers zichtbaar in status- en voortgangsrapportage

In de status- en voortgangsrapportage is het verkregen cijfer van de toets voortaan zichtbaar. Het cijfer is ook zichtbaar in de exports.

4. Zelf samenstellen gebruikers- en resultatenexport

De gebruikers- en resultatenexport hebben we zodanig ingericht dat je voortaan zelf kan kiezen welke velden je wilt gebruiken om de export mee te vullen. Deze selectie wordt ook bewaard voor de volgende export, maar is altijd weer aan te passen.

6. Tekst kandidaat niet te bewerken

Verder hebben we het volgende issue opgelost. Het leek alsof het mogelijk was om het werk van een kandidaat aan te passen bij het beoordelen. Deze wijzigingen werden niet opgeslagen, maar nu is het ook daadwerkelijk onmogelijk gemaakt om de tekst te bewerken.

Wat hebben we al verbeterd in TOA Toetsplatform?

Bureau ICE werkt continu aan de kwaliteit van TOA Toetsplatform. Bekijk welke verbeteringen we eerder al hebben doorgevoerd.