Contact

Assessor opfris

Je frist je kennis en beoordelaarsvaardigheden graag weer op

Je hebt ervaring bij het afnemen van mbo-examens, maar het is alweer een tijd geleden dat je een training hebt gevolgd. Je kennis en beoordelaarsvaardigheden zijn misschien een beetje weggezakt. Want waar moest je op letten tijdens het beoordelen en hoe kan je dat objectief doen? Wat was die Wacker-methode ook alweer? En hoe betrouwbaar is jouw beoordeling en weet je je persoonlijke beoordelaarsvalkuilen nog? Kortom, je wilt graag de puntjes weer op de i zetten.

“Door eerst aantekeningen te maken van waarnemingen en dan pas te oordelen, wordt de kwaliteit ervan echt beter.”

Voor wie?

Deze opfristraining is geschikt voor docenten en BPV-beoordelaars die in het mbo al ervaring hebben bij het afnemen van een proeve van bekwaamheid.

Maximale groepsgrootte: 12 deelnemers. De aangeboden training gaat door bij een minimale deelname van vier personen.

“Met de kwalitatief betere aantekeningen kan ik ook beter feedback geven aan de kandidaat.”

Inhoud en resultaat van de training

Na afloop van deze opfristraining weet je hoe je objectief een proeve kunt beoordelen. Het is je duidelijk welke taken je als beoordelaar hebt en binnen welke kaders je moet werken. Je weet de examenafname goed voor te bereiden en hoe je de beoordelingscriteria moet lezen. Het invullen van de beoordelingsformulieren en het onderbouwen van je beoordeling is je dan ook helder. Je kent je persoonlijke beoordelaarsvalkuilen en je weet hoe je hiermee moet omgaan. Ook het terugkijken op je eigen functioneren als beoordelaar is zinvol, dan weet je tenminste waar je in het vervolg op moet letten. Tot slot weet je het examenproces en het exameninstrument te beoordelen en onderbouwde feedback te geven aan de examencommissie.

Een succesvol afgeronde training belonen we met het Certificaat startbekwaam Assessor PDCA (proeve van bekwaamheid).

“Goede opfris van de Wacker-methode. Ik ben hierop weer scherp.”

Wanneer en kosten?

Plan – Do:
Op dit moment staan er geen datums gepland. Neem voor vragen contact met ons op

De kosten van deze training bedragen € 580,-.

“De voorbereiding met de externe assessor en de manier waarop ik dat uitvoer ga ik nu anders doen. Daardoor gaan we beter op één lijn zitten.”

Aanvullende informatie

Voor het beoordelen via een criteriumgericht interview bieden we een aparte assessorentraining CGI aan. Een maatwerktraining is mogelijk, vraag ons naar de mogelijkheden.

“Ik ga nu bewuster om met de inleiding. Het vergroot de kans dat de kandidaat het beste van zichzelf kan laten zien en voorkomt een mismatch in verwachtingen.”

Inschrijven