Menu
Training Examencommissie
Training Examencommissie

Audit examenproces

Daarom deze training

Vanaf januari 2022 is het Onderzoekskader 2021 van kracht. Voldoet de kwaliteit van onze examinering wel aan de aspecten uit het Onderzoekskader 2021 van de Inspectie? Binnen het kwaliteitsgebied ‘Borging en afsluiting’ zijn bijvoorbeeld zaken aangepast. Als mbo-school wil je graag weten of de kwaliteit van het examenproces wel ‘toekomstbestendig’ is. Je kunt als school besluiten om zelf een audit uit te voeren, maar soms ontbreekt simpelweg de menskracht of tijd om dit te doen. Wij helpen je hier graag bij.

Voor wie

College van Bestuur, Examenraad of examencommissie die beter zicht willen krijgen op het examenproces.

Kwaliteitsborging kan altijd beter
Bureau ICE

Dit ga je leren:

Binnen dit adviestraject auditen we het volledige examenproces op de kwaliteit zoals deze in het kwaliteitsgebied ‘Borging en afsluiting’ is beschreven. We gaan eerst de huidige situatie van de volledige examencyclus inventariseren en brengen alle knelpunten in beeld. Het vertrekpunt is: waar sta je nu en waar moet of wil je naartoe? Welke zaken zijn geborgd en welke nog niet? Hierbij maken we gebruik van een checklist van Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering. Dit zal met bureauonderzoek en interviews plaatsvinden. Ook komen de verschillen tussen het Onderzoekskader 2017 en het Onderzoekskader 2021 dan duidelijk boven tafel. Op basis hiervan verdiepen wij ons verder zodat er gericht advies gegeven kan worden over aanpassingen in het examenproces.

Nuttige informatie

Volledig online nee
Volledig op locatie ja
Deels online nee
Open inschrijving nee

Meld je aan