Menu
Audit examenproces
Audit examenproces

Audit examenproces

Waarom deze training?

Vanaf januari 2022 is het Onderzoekskader 2021 van kracht. Binnen het kwaliteitsgebied ‘Borging en afsluiting’ staan inspectie-eisen die mogelijke aanpassingen in het examenproces verlangen. Je wilt weten of de kwaliteit van je examenproces aan deze eisen voldoet en ‘toekomstbestendig’ is. Je kunt als school besluiten om zelf een audit uit te voeren, maar soms ontbreekt simpelweg de menskracht of tijd om hier inzicht in te krijgen. Wij helpen je hier graag bij.

Voor wie?

College van Bestuur, Examenraad of examencommissie die beter zicht willen krijgen op het examenproces.

Kwaliteitsborging kan altijd beter
Bureau ICE

Dit ga je leren:

Binnen dit adviestraject auditen we het volledige examenproces op de kwaliteit zoals deze in het kwaliteitsgebied ‘Borging en afsluiting’ is beschreven. We gaan eerst de huidige situatie van de volledige examencyclus inventariseren en brengen alle knelpunten in beeld. Het vertrekpunt is: waar sta je nu en waar moet of wil je naartoe? Welke zaken zijn geborgd en welke nog niet? Hierbij maken we gebruik van een checklist van Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering. Dit zal met bureauonderzoek en interviews plaatsvinden. Ook komen de verschillen tussen het Onderzoekskader 2017 en het Onderzoekskader 2021 dan duidelijk boven tafel. Op basis hiervan verdiepen wij ons verder zodat er gericht advies gegeven kan worden over aanpassingen in het examenproces.

Dit levert het op

Binnen dit adviestraject auditen we het volledige examenproces op de kwaliteitsindicatoren zoals deze in het kwaliteitsgebied ‘Borging en afsluiting’ zijn beschreven. De verantwoordelijken binnen het examenproces zijn geïnterviewd en worden op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de audit. Uit deze audit kan een actielijst voortkomen die gebruikt kan worden om het Plan van Toezicht aan te passen waardoor het examenproces beter geborgd kan worden. De neuzen staan dezelfde kant uit en de verantwoordelijken hebben handvatten gekregen om hun deelproces te verbeteren.

Investering

Een overzicht van de investering voor deze training vind je hier.

Nuttige informatie

Volledig online nee
Volledig op locatie ja
Deels online nee
Open inschrijving nee

Meld je aan