Contact

TOA-taalassessor Nederlands startbekwaam

Hoe beoordeel je examens in TOA Toetsplatform?

Hoe beoordeel je een instellingsexamen Nederlands in TOA Toetsplatform? Welke taken en bevoegdheden heb je als beoordelaar binnen het examenproces? En hoe ga je zelfstandig aan de slag met het beoordelen van productieve vaardigheden?

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor beginnende TOA-taalassessoren die instellingsexamens Nederlands gaan beoordelen in TOA Toetsplatform. De aangeboden training gaat door bij een minimale deelname van vier personen.

Leerzaam om gezamenlijk examens te bekijken en langs de beoordelingscriteria te lopen.
Angelique Diepstra Cibap, Zwolle

Inhoud en resultaat van de training

Je krijgt inzicht in de visie achter het TOA-beoordelingsmodel. Je leert om taalproducten te beoordelen met het globale beoordelingsmodel. Je bespreekt overeenkomsten en verschillen in de beoordelingen met elkaar aan de hand van oefenproducten. In de training komen de drie vaardigheden schrijven, spreken en gesprekken voeren op niveau 2F en 3F aan bod. Er is ook ruimte voor het bespreken van specifieke beoordelingsdilemma’s middels intervisie en het herkennen, begrijpen en voorkomen van beoordelaarsvalkuilen.

Een succesvol afgeronde training belonen we met het Certificaat startbekwaam TOA-taalassessor PDCA Nederlands.

 

Wanneer en kosten?

De eerste training begint op:
Op dit moment staan er nog geen nieuwe datums gepland. Neem contact met ons op bij eventuele vragen.

Check – Act:
Datum wordt samen met de deelnemers vastgesteld, duur: drie uur

De kosten van deze training bedragen € 1.100,-.

Inschrijven