Contact
MBO - TOA header diploma
MBO - TOA header diploma

Verkorte online training CGI-gesprek

Je frist je kennis en beoordelaarsvaardigheden graag weer op

Praktische examens aftoetsen in het mbo tijdens de coronacrisis? Het ministerie van OCW heeft een Handreiking Verantwoord Diplomabesluit  gemaakt waarin duidelijk is uitgelegd hoe je de studenten toch een diploma kunt meegeven. Als een instelling praktijkexamens of proeves niet volgens het examenplan kan uitvoeren en er geen alternatieve examenvormen zijn, is het mogelijk dat je de student op een andere manier aftoetst. Het onderwijsteam verzamelt dan voldoende formatieve bewijzen die aantonen dat de student de kwalificatie-eisen op het juiste niveau beheerst. Als verificatie voer je met de student een criteriumgericht interview (cgi) waarmee je de formatieve bewijzen verantwoordt.

Daar gaat deze online training over. We geven je handvatten om een dergelijk cgi voor te bereiden en uit te voeren. Waar let je op en hoe zorg je ervoor dat je gesprek gestructureerd verloopt en je alles aftoetst? En welke vragen stel je eigenlijk zonder de kandidaat te beïnvloeden?

Voor wie?

Deze training is bedoeld voor docenten en praktijkbeoordelaars in het mbo die ervaring hebben in het beoordelen van proeves maar handvatten missen om een CGI te voeren.

Het was een goede cgi training, gegeven in een fijne kleine groep. Iedereen had goede inbreng. Bedankt!
Annemieke van Dijk Zadkine,

Inhoud en resultaat van de training

In deze online cgi-training kijken we gezamenlijk hoe je de relatie legt tussen de verzamelde formatieve bewijzen, het kwalificatiedossier en het feitelijke examen. Na afloop van deze training is het je duidelijk hoe je het cgi kunt voorbereiden, zodanig dat het ook aansluit op de exameneisen en het niveau van de betreffende opleiding. De STARR- en STRAK-methoden en LSD zijn manieren om het gesprek gestructureerd te laten verlopen. Hierbij komen ook de verschillende vraagvormen en valkuilvragen aan bod. De training heeft een interactief karakter waarbij diverse werkvormen worden afgewisseld met ondersteunende video’s.

Daarna ga je online in kleine groepjes met het cgi oefenen waarbij de trainer de groepjes virtueel bezoekt. Na afsluiting van de training beheers je de nodige gesprekstechnieken om de formatieve bewijzen te verifiëren.

Certificaat cgi training mbo TOA

Wanneer en kosten?

Deze online training duurt 3,5 uur.

De kosten bedragen €500,- per persoon. Een groep van 5 t/m 9 personen kost € 1.730,-.

Datums:
– maandag 20 september 2021 – 13.00 tot 16.30 uur
– maandag 11 oktober 2021 – 13.00 tot 16.30 uur
– donderdag 18 november 2021 – 13.00 tot 16.30 uur

Het CGI is nu helder. Dankzij de goede voorbeelden weet ik als docent nu beter waar ik op moet letten.
Jacco Nelisse Hoornbeeck College, Rotterdam

Aanvullende informatie

Na afronding van de training ontvangen de deelnemers een deelcertificaat assessoren-cgi met de mogelijkheid om in een later stadium de volledige cgi-assessorentraining af te ronden.

Inschrijven