Als bestuurslid bij het LAKS kan ik echt een verschil maken

Lotte Prins (17) zit in 6vwo en is algemeen bestuurslid bij het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). We spreken haar vlak na de ophef over de nieuwe LAKS Taalgids, waarin voorgesteld werd om scholieren vaker aan te spreken met “leerlingen” in plaats van met “jongens en meisjes”. Lotte geeft aan dat dit stuk uit de context is gerukt, zoals dat wel vaker gebeurt op sociale media. We gaan dan ook snel over tot de kern van dit interview: haar rol bij het LAKS.

Wat was de aanleiding om aan de slag te gaan met het toetsbeleid?

“Van kleins af aan wilde ik al iets bijdragen en verbeteren voor mensen om mij heen. Zo heb ik op school in de leerlingenraad gezeten en bij de jongerenraad in mijn gemeente. Iets betekenen in het onderwijs sprak mij aan, omdat iedereen hiermee te maken krijgt: je schoolperiode is een cruciale periode in je leven. Als bestuurslid bij het LAKS kan ik hierin echt een verschil maken. Na het bezoeken van een online scholierencongres van het LAKS was ik enthousiast en heb ik me aangemeld.” 

Toets! Special JIJ! - Lotte Prins LAKS

Waar hou je je mee bezig als bestuurslid en hoe combineer je dit met je eindexamenjaar? 

“De portefeuilles ‘School, loopbaan & leerlingenwelzijn’ en ‘Toetsing & examens’ vallen onder mij. Ook ondersteun ik de voorzitter bij politieke lobby en woordvoering,” aldus Lotte. Op de vraag hoeveel tijd per week ze hiermee bezig is, antwoordt ze: “Er staat 25 uur per week voor, maar ik ben er wel 40 uur per week mee bezig. Ik zit ook nog in 6vwo, dus dat is soms hard werken. Gelukkig is 6vwo vooral veel herhaling en laat school mij zo vrij mogelijk.” 

 

Hoe kun je concreet voor verandering zorgen als bestuurslid bij het LAKS? 

“Belangrijk is een open gesprek met alle betrokkenen: zowel leerlingen als bijvoorbeeld het ministerie van OCW. Als LAKS vertegenwoordigen wij alle scholieren van Nederland en kaarten we zaken aan waar leerlingen tegenaan lopen. Zo ervaren veel leerlingen prestatiedruk bij toetsen. Daarom hebben we de Toetscultuurtafel opgezet. Hierbij zitten we met verschillende partijen aan tafel, zoals het ministerie en de VO-raad, en bespreken we hoe we de toetscultuur minder drukkend kunnen maken voor leerlingen.”

 

“We willen met zoveel mogelijk verschillende soorten leerlingen praten.”

Lotte Prins, bestuurslid LAKS

 

Hoe zorg je ervoor dat een breed spectrum aan leerlingen gehoord wordt? 

“We willen met zoveel mogelijk verschillende soorten leerlingen praten, om te weten wat er speelt en om draagvlak te creëren. LAKS heeft een groot ledenbestand en leerlingenraden van lidscholen. Ook is er een opinie-groepsapp. Wel zijn veel betrokken leerlingen vaak havisten en vwo’ers. Daarom doen we als LAKS extra ons best om vmbo’ers te benaderen, bijvoorbeeld door middel van vmbo-panels.” 

 

Als LAKS kun je echt een vorm van eigenaarschap claimen. Hoe kunnen andere leerlingen dit ook doen als zij zich niet aansluiten bij het LAKS? 

“Belangrijk is dat scholieren weten dat ze altijd bij het LAKS terechtkunnen als ze het ergens niet mee eens zijn. Weet dat je echt meer kunt bereiken dan je nu misschien vanuit jouw schoolklas denkt! Ook organiseren we scholierencongressen waarin we steeds een ander thema bediscussiëren. Daarnaast zijn er kleinschalige pizzapanels waarin we pizza eten en scholieren zelf onderwerpen kunnen aandragen om te bespreken.   

 

Welke veranderingen op het gebied van toetsing wil LAKS graag zien op scholen? 

“Enerzijds een duidelijk toetsbeleid: niet toetsen om het toetsen, maar echt met een doel. Anderzijds formatief evalueren: niet altijd maar een cijfer moeten geven, maar ook toetsen via een quiz bijvoorbeeld. We zijn bezig met een flyer hierover en bezoeken scholen die een bijzonder toetsbeleid hebben.”

 

“Docenten, ga in met leerlingen in gesprek over toetsen op jouw school.”

Lotte Prins, bestuurslid LAKS

 

Wil je een oproep doen om die veranderingen in gang te zetten? 

“Jazeker! Docenten, ga met leerlingen in gesprek over toetsen op jouw school. Hoe ervaren zij het en hoe zouden zij het anders willen zien? Kom erachter waar het misgaat of beter kan. Laat leerlingen weten dat er ook alternatieven zijn, zoals formatief evalueren. En leerlingen: trek aan de bel bij je schoolleiding als je druk ervaart, het er niet mee eens bent of dingen ziet die anders kunnen.”  

 

Wat wil je nog doen in je LAKS-carrière? 

“In het kader van mijn portefeuille ‘Leerlingenwelzijn’ wil ik meer aandacht besteden aan mentaal welzijn. Daarom organiseren we een workshopdag, waarin je dingen leert die je graag wel wil leren, maar niet op school leert. Denk aan onderwerpen als anticonceptie en seksualiteit.” 

 

Wat zijn jouw vervolgplannen na de zomer? 

“Ik hoop dat ik politicologie of psychologie mag gaan studeren in Leiden! En uiteraard wil ik daarnaast nog iets gaan doen waarin ik iets kan bijdragen.”

Toets! special

Heb jij de Toets! Special ‘Eigenaarschap: Illusie of realiteit?’ nog niet in je (digitale) mailbox zitten? Vraag dan nu gratis deze editie aan en ontvang direct de digitale editie. Liever per post, dat kan ook!

Toets! Special #2 VO
Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *