De invloed van cijfers op leerlingmotivatie

JIJ! Toetsing & Training - Leerling en Docent B - JIJ! - Voortgezet Onderwijs

Verhoog leerlingmotivatie door anders te toetsen. Ouders en leraren moeten goed nadenken over de verwachtingen die ze hebben van leerlingen. Minder cijfers en meer feedbackgericht leren vergt niet alleen een omslag in het onderwijs. Dit stelt ook eisen aan de type toetsen en de kwaliteit hiervan.

PISA – Programme for International Student Assessment – is een terugkerend internationaal peilingsonderzoek naar de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen. Sinds 2015 verdiepen zij zich naast cognitief onderzoek ook in het algehele welzijn van leerlingen. Onlangs publiceerden zij een rapport waarin ze ingaan op de invloed van motivatie op prestatie en bezorgdheid.

Lees hier het rapport met de opzet en conclusies uit de studie

Stop met vergelijken op basis van cijfers…

De verschillen in prestaties tussen gemotiveerde en ongemotiveerde leerlingen verschillen van land tot land. Leerlingmotivatie hangt duidelijk samen met prestaties: studenten die hoger reiken bereiken meer. Het welzijn van zeer gemotiveerde studenten kan echter verslechteren als die motivatie alleen wordt gestimuleerd door vergelijking met anderen of door verwachtingen van anderen. Ouders en leraren moeten goed nadenken over de verwachtingen die ze hebben van leerlingen. Lage verwachtingen, vooral voor studenten in achtergestelde omgevingen, kunnen leiden tot terugtrekking en een gebrek aan inzet. Het stellen van ambitieuze doelen kan helpen studenten te motiveren om hard te werken op school. Maar dan moeten studenten begrijpen en voelen dat tegenslagen en falen geen bron van schande zijn, maar een waardevol onderdeel van leren.

Uit de onderzoeksresultaten:
“Motivation is clearly associated with performance: students who reach higher achieve more. However, the well-being of highly motivated students can suffer if that motivation is spurred only by comparing themselves with others or by others’ expectations. Parents and teachers should reflect on the expectations they hold for students. Low expectations, especially for students in disadvantaged environments, may beget disengagement and a lack of effort; but while setting ambitious goals can help motivate students to work hard at school, students need to understand – and feel – that setbacks and failure are not a source of shame, but a valuable part of learning.”

…Stimuleer leren van fouten

Vergelijken op basis van harde cijfers en verwachtingen kan funest zijn voor leerlingmotivatie. Daarom kijkt JIJ! Toetsing & Training niet normgericht – hoe scoor je ten opzichte van de rest van de groep – maar criteriumgericht: heb je jouw niveau gehaald en hoever ben je gekomen?

Belangrijke lessen uit het onderzoek:
  1. Stop met leerlingen met elkaar vergelijken op basis van cijfers en hen in percentiel-hokjes te plaatsen.
    “The well-being of highly motivated students can suffer if that motivation is spurred only by comparing themselves with others or by others’ expectations.”
  2. Stimuleer het leren van fouten, in plaats van het leren voor een cijfer.
    “Parents and teachers should reflect on the expectations they hold for students. Low expectations, especially for students in disadvantaged environments, may beget disengagement and a lack of effort; but while setting ambitious goals can help motivate students to work hard at school, students need to understand – and feel – that setbacks and failure are not a source of shame, but a valuable part of learning.”
Verhoog leerlingmotivatie door anders toetsen

JIJ! Toetsing & Training helpt bij een toetsbeleid met minder cijfers en meer feedbackgericht leren. Van het vormen van een nieuwe toetsvisie en het opstellen van een schoolbreed toetsbeleid, tot het trainen van docenten in leerdoelgericht toetsen en formatief evalueren. Daarnaast biedt JIJ! kwalitatieve, genormeerde toetsen die u zowel formatief als summatief kunt zetten. Zo betrekt u uw leerlingen bij hun eigen leerproces. Zo verhoogt u effectief de leermotivatie.

Zelf aan de slag met leerlingmotivatie? 

Zo helpt JIJ! Toetsing & Training met toetsbeleid en training.

Reacties (1)

  1. Bas van Houte

    Ten behoeve van werkgroep toetsing en determinatie

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *