Het Toetscongres helpt je aan ideeën, motivatie en lef

Valentina Devid

Valentina Devid over het vierde Nationale Toetscongres VO en over bouwen aan een formatieve schoolcultuur

“Mijn verhaal gaat over het implementeren van formatief evalueren en welke randvoorwaarden daarvoor belangrijk zijn. Ik behandel zaken als koers, concept en praktijk. Dus waar ga je gezamenlijk naartoe en wat is je stip op de horizon als school? Hoe zorg je ervoor dat je met collega’s een gedeeld concept hebt? Hebben we het over hetzelfde als we praten over formatief evalueren? En hoe kan je dat nou goed voor elkaar krijgen? Wat zijn handige stappen om daarbij te maken en wat gebeurt er in de praktijk?

 

Koers, concept en praktijk

Ik laat zien dat je steeds tussen koers, concept en praktijk moet pendelen. Sommige collega’s willen meteen met formatief evalueren aan de slag gaan, terwijl anderen er eerst veel meer over willen weten. Daardoor kun je al snel verzanden in dit veranderingsproces, er ontstaat geen gemeenschappelijk gedrag en de resultaten vallen waarschijnlijk tegen. Je moet dus vooral veel gesprekken voeren met elkaar. Ik probeer zelf altijd naar de diepere laag te gaan: waarom doen we dingen zoals we die doen?

 

Olievlek

Ik vertel ook veel over mijn eigen ervaringen op school. Die zijn tot dusver redelijk succesvol en daar heb ik heel veel van geleerd. Ik hoop zo vanuit mijn leerervaringen weer andere mensen een beetje verder te helpen in hun eigen zoektocht. Om formatief evalueren als een olievlek in de school te verspreiden, wat overigens niet vanzelf gaat.

 

Leren van elkaar

Veel mensen herkennen iets in mijn verhaal, zaken die ze ook zien binnen hun eigen organisatie. Ik vind het heel mooi als mensen hun ervaringen met elkaar gaan uitwisselen. Want je kunt veel van elkaar leren. En uiteindelijk gaat het ook over je eigen praktijk. Volgens mij is het heel zinvol als je over elkaars praktijk gaat praten en elkaar vragen stelt. Want dat is ook wat je met je collega’s gaat doen: vragen stellen. Zorg dat je die diepere laag raakt over onderwijs, zodat je mensen mee krijgt en gemotiveerd krijgt.

 

Randvoorwaarden

Het ontbreken van randvoorwaarden maakt het succesvol implementeren van formatief evalueren moeilijk. Dat kan bijvoorbeeld een directie zijn die zegt ‘we gaan minder cijfers geven’, maar vervolgens zelf te weinig zicht heeft op wat dat dan allemaal betekent. Je moet een goed alternatief hebben voordat je dit soort keuzes kunt maken. Soms is er ook te weinig urgentiebesef onder docenten, omdat ze niet goed genoeg doorhebben hoeveel er op het spel staat en wat het hen en de leerlingen kan opleveren. Of dat er een te weinig gedeeld concept is en collega’s nog onvoldoende weten wat formatief evalueren is. En daar vervolgens leerlingen en ouders ook onvoldoende bij betrekken.

 

Gesteund voelen

Valentina Devid op ToetscongresVO

Ik hoop dat mensen zich na dit toetscongres gehoord voelen, dat ze zich gesteund voelen en dat ze weer een beetje meer lef hebben verzameld om in hun eigen school verder te gaan met formatief evalueren. Want het is soms gewoon een moeilijke weg met veel uitdagingen en hobbels. Ik hoop dat zo’n dag je helpt om met nieuwe ideeën en nieuwe motivatie verder te gaan. Soms kan een opmerking, een nieuw inzicht of een tip nét de doorslag geven om je collega’s of directie te overtuigen van het nut van formatief evalueren.”

 

Op jouw school aan de slag met Formatief Evalueren?

Bekijk hoe je met ons trainingsaanbod jouw school nog beter kunt maken.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *