JIJ! Toetsing & Training: uw onafhankelijke expert en partner op gebied van toetsing

JIJ! Toetsing & Training - voortgezet onderwijs

Tijdens de NOT 2019 lanceren we het nieuwe JIJ! Toetsing & Training, de totaaloplossing voor het voortgezet onderwijs op gebied van toetsing. De producten en diensten van JIJ! ondersteunen en inspireren u in het creëren van waardevolle leermomenten. U krijgt meer inzicht in de ontwikkeling van leerlingen. Waardoor toetsing gaat bijdragen aan het leerproces en persoonlijke groei zichtbaar wordt. U kunt leerlingen op individueel niveau gericht helpen om zich maximaal te ontplooien. Zo helpen wij u uw onderwijs nog beter te maken.

 

Het belang van toetsing

Toetsing is een belangrijk onderdeel van het onderwijs. Toetsen zijn leermomenten om te evalueren waar een leerling staat en waar hij nog aan moet werken om toe te groeien naar het gewenste niveau. Er wordt tegenwoordig echter extreem vaak getoetst, vooral om leerlingen bij de les te houden en om verantwoording af te leggen aan ouders, directie en inspectie. Met als gevolg een enorme toetsdruk, zowel voor docenten als voor leerlingen. Een gemiddelde 3-havo leerling krijgt bijna 200 toetsen per jaar. Leerlingen werken van toets naar toets, zonder dat de toetsing écht bijdraagt aan hun ontwikkeling.

 

Minder toetsdruk vereist hogere toetskwaliteit

De toetsdruk moet omlaag, maar juist als er minder vaak getoetst wordt, is de kwaliteit van toetsing nóg belangrijker. JIJ! Toetsing & Training helpt scholen om de juiste balans in toetsing te vinden om hun onderwijs nóg beter te maken. Peter Hoogendijk, productmanager voortgezet onderwijs bij Bureau ICE licht toe: “Wij geloven in toetsen om van te leren. Toetsen op een manier die leerlingen onderdeel maakt van hun eigen leer- en ontwikkelproces. JIJ! ondersteunt en inspireert daarom op drie in elkaar grijpende niveaus: strategisch met toetsbeleid, tactisch met training in toetsexpertise en operationeel met praktische tools.

 

Formatief toetsen geeft inzicht in de leerprogressie

Steeds meer scholen gaan minder formeel toetsen voor een cijfer en meer formatief evalueren om de toetsdruk te verlagen. “Formatief evalueren is een andere manier van toetsen, die meer informatie oplevert dan alleen een meetwaarde. Het gaat hier om zichtbaar maken van de leerontwikkeling, voor docenten én leerlingen.”, legt Hoogendijk uit. Met formatief evalueren krijgen leerlingen een actieve rol in hun eigen leerproces, wat hun leermotivatie verhoogt. JIJ! traint docenten in het maken van de omslag van minder summatief naar meer formatief toetsen. Docenten krijgen handvatten die ze direct in hun dagelijkse praktijk kunnen gebruiken.

 

Meer ruimte voor vakinhoudelijk onderwijs

Hoge toetsdruk gaat ten koste van vakinhoudelijk onderwijs. De aandacht gaat naar ‘cijfers halen’ in plaats van naar het verwerken van de lesstof. “JIJ! biedt een individueel in te richten leerlingvolgsysteem. Met kant-en-klare genormeerde, objectieve toetsen, die op elk moment makkelijk digitaal afgenomen én geautomatiseerd beoordeeld kunnen worden.”, licht Hoogendijk toe. Met een leerlingvolgsysteem voldoen scholen niet alleen aan de eisen van de Onderwijsinspectie, het vermindert ook de werkdruk en helpt bij het afleggen van verantwoording. Maar boven alles geeft het docenten inzicht in hoe hun leerlingen zich ontwikkelen. Met dit inzicht kunnen ze leerlingen in hun groei stimuleren en écht waardevolle leermomenten creëren.

 

Download het persbericht

JIJ! Toetsing & Training is de innovatieve, onafhankelijke partner voor het voortgezet onderwijs, op het gebied van genormeerde objectieve toetsen, formatief evalueren, toetsbeleid en -kwaliteit. Lees hier meer over hoe wij u kunnen helpen op het gebied van toetsing of neem contact op voor meer informatie.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *