Laat de aandacht voor rekenen niet verslappen

JIJ! Toetsing & Training - blog - rekenen

Het cijfer voor de rekentoets telt dit schooljaar niet mee voor het behalen van het vwo-diploma, zo maakte minister Slob vlak voor de kerstvakantie bekend. Wel zal de rekentoets verplicht worden afgenomen, net als op de havo, in het vmbo en het mbo. Dit roept bij veel mensen vragen op. Is dit het einde van de rekentoets? Waarom blijft het afnemen van de (digitale) rekentoets dan nog wel verplicht?

Dat leerlingen met een goede rekenbasis van school gaan, blijft onverminderd belangrijk. Minister Slob schrijft in zijn brief aan leerlingen, docenten en scholen dat er momenteel gewerkt wordt aan een plan om het rekenen in het curriculum te herpositioneren. Referentieniveaus worden in de integrale curriculumherziening (curriculum.nu) tegen het licht gehouden, en onderzocht wordt hoe rekenen duurzaam in het onderwijs en het mbo geïntegreerd kan worden. De Nederlandse Verenging van Wiskundeleraren heeft recent een aanzet voor dit plan opgeleverd, maar de invoering van curriculum.nu zal nog een tijd op zich laten wachten.

Aandacht voor rekenen niet verslappen
In de tussentijd wil de minister dat de aandacht voor rekenen niet verslapt. Het is daarom de bedoeling dat er een tussentijdse toetsvariant komt die vanaf schooljaar 2019-2020 weer mee zal tellen voor het behalen van een diploma in het voortgezet onderwijs en het mbo. Hoe deze tussentijdse toetsvariant eruit ziet en mee zal tellen voor het diploma zal de minister nog dit voorjaar bekend maken.

Domeintoetsen
Om de rekenvaardigheid te toetsen en te volgen biedt Bureau ICE rekentoetsen aan in het jij! toetsplatform. Er zijn toetsen die het hele niveau 2F of 3F beslaan, om een totaaloverzicht van de rekenbeheersing te krijgen. Daarnaast staan in toetsplatform jij! ook domeintoetsen per niveau. Hiermee heb je een gedegen diagnostisch instrument voor handen om in kaart te brengen op welke onderdelen binnen een domein een leerling uitvalt of excelleert. Wil je ook met onze rekentoetsen aan de slag? Vraag hier naar de mogelijkheden.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *