TOA en de nieuwe rekeneisen: ben jij er klaar voor?

TOA NRE Peter En Jorien

Op 1 augustus 2022 is het zover. Dan zijn de nieuwe rekeneisen in het mbo van kracht. Voor rekendocenten brengt dat de nodige vragen met zich mee. Wat is het rekenniveau van studenten? Hoe sluit je er met je onderwijs op aan? Hoe werkt het precies met die instellingsexamens? Om de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen, zijn we bij Bureau ICE volop bezig met het ontwikkelen van nieuwe toetsen en examens die aansluiten bij de nieuwe rekeneisen. Deze nieuwe toetsen en examens bieden we in TOA aan met een complete evaluatieroute: instaptoetsen, voortgangstoetsen en examens. Door deze evaluatieroute zie je precies waar studenten aan het begin staan, hoe ze zich ontwikkelen en of ze klaar zijn voor het examen.

In aanloop naar de lancering van de nieuwe rekentoetsen en -examens praten we je regelmatig bij over de ontwikkelingen, aan de hand van interviews met direct betrokken collega’s. We trappen af met projectmanager Jorien Laan en productmanager Peter Sonnenberg.

 

De nieuwe rekeneisen komen eraan. Wat betekent dat voor docenten en studenten?
Jorien: “De nieuwe rekeneisen zijn een grote verandering in het mbo rekenonderwijs, met impact op alle stappen in het onderwijsproces. Docenten moeten anders gaan lesgeven, alle lesmethodes worden herschreven en ook de toetsing en examinering verandert. Zowel de toetsen als de examinering moeten aansluiten bij de nieuwe lesmethodes. Geen centrale examens meer, maar instellingsexamens. Instellingen kunnen daardoor zelf kiezen welke toetsen en examens ze willen gebruiken.”

 

En met TOA ben ik daar in één keer klaar voor?
Peter: “Ja, want binnen TOA kun je als school precies de toetsen en examens kiezen die bij jouw onderwijs passen. Tegelijkertijd kan je in TOA de student goed volgen door de introductie van de complete evaluatieroute. Op de eerste plaats instaptoetsen, waarmee we inzicht geven in wat studenten al kunnen; een nulmeting dus. Op de tweede plaats voortgangstoetsen, waarmee je de tussentijdse vordering van studenten kunt meten; dus om het leerproces te dienen. En op de derde plaats examens, om het onderwijstraject mee af te sluiten.”

Jorien: “Zo’n evaluatieroute maakt het voor instellingen ook mogelijk om flexibel te examineren. Als een student al bij binnenkomst het gewenste niveau heeft, dan kan die bijvoorbeeld al direct examen doen in plaats van aan het einde van de opleiding. Je kunt het examen afnemen zodra de student er klaar voor is.”

Peter: “Idealiter weet je als rekendocent op elk moment waar een student staat, zodat je daar je onderwijs op kunt inrichten. Wij helpen docenten om dat met methode-onafhankelijke toetsen goed in beeld te brengen. Op die manier ondersteunen we met TOA het complete onderwijsproces. Op TOA kun je rekenen.”

 

Het implementeren van de nieuwe rekeneisen én een nieuwe evaluatieroute met instaptoetsen, voortgangstoetsen en examens. Dat is een behoorlijk project.
Jorien: “Dat kun je wel zeggen, ja. Alle disciplines zijn erbij betrokken. Onze adviseurs, de ICT-afdeling, de klantenservice, de toetsconstructeurs, ons onderzoeksteam, de trainers… We zijn vorig jaar al begonnen om alles voor te bereiden en sinds de zomer zijn alle teams er volop mee bezig.”

 

Aan jullie de taak om dat allemaal in goede banen te leiden. Spannend?
Peter: “Op de eerste plaats is het natuurlijk vooral spannend voor al die rekendocenten op wie het afkomt. Zij moeten het rekenonderwijs grondig aanpassen. Ze weten niet wat de studenten die in augustus instromen al kunnen. Maar ook voor ons is het spannend hoor. En een hele kluif. Daarom hebben we er zo’n groot team op zitten, dat er samen met het veld mee bezig is.”

 

“Vorige maand hebben we een pilot gedraaid op verschillende mbo-instellingen. Ook zijn er veel docenten betrokken bij de ontwikkeling van de opgaven”

                                         Jorien Laan, projectmanager toetsen en examens voor nieuwe rekeneisen in het mbo

 

Hoe ziet die samenwerking met het veld eruit?
Jorien: “Anderhalf jaar geleden hebben we al een eerste pilot georganiseerd. En vorige maand hebben we een tweede pilot van een paar weken gedraaid op verschillende mbo-instellingen. Dat was om het toetsplatform verder te testen en feedback daarover op te halen. Daarnaast zijn er veel docenten betrokken bij de ontwikkeling van de opgaven. Zij helpen ons bij het zoeken naar realistische en herkenbare situaties waarin we de rekenvragen straks aanbieden. Ook zijn we een samenwerking gestart met rekensoftware aanbieder AlgebraKiT, zodat we een mogelijkheid hebben om de studenten inzicht te geven in de tussenantwoorden van de rekenopgaven. ”

 

Kun je een voorbeeld geven van zo’n rekenopgave in een herkenbare situatie?
Jorien: “Een voorbeeld is een opgave waarbij we studenten vragen om de kosten van een eigen scooter op benzine te vergelijken met de kosten van een elektrische huurscooter die je tegenwoordig overal in de steden ziet. Maar je kunt ook denken aan het inkopen van boodschappen voor een feestje, op basis van de recepten van gerechten en drankjes. Het gaat om situaties die dicht bij de leefwereld van studenten staan. Denk aan onderwerpen over studie en werk, vervoer, wonen of vrije tijd. ”

 

Waar staan we op dit moment?
Jorien: “De technische pilot, het testen van onze systemen bij verschillende scholen, is afgerond. De mogelijkheid om tussenantwoorden te kunnen beoordelen, wordt zeer positief ontvangen. En studenten blijken het systeem makkelijk te vinden in het gebruik. Nu zijn onze ICT’ers de interface aan het doorontwikkelen. Bijvoorbeeld om het genereren van rapportages mogelijk te maken die inzicht geven in wat een student al kan en waarop het onderwijs moet aansluiten. Daarnaast zijn we inmiddels flink op stoom met de inhoudelijke kant, de ontwikkeling van de toetsen en examens; gefaseerd komen er steeds meer toetsen bij. En de teams die in augustus klaarstaan voor de rekendocenten en teamleiders, zoals onze trainers en de klantenservice, zijn zich ook al volop aan het voorbereiden.”

 

Wanneer kunnen scholen iets van een voorproefje verwachten?
Peter: “In januari delen wij de eerste voorbeeldopgaven, om rekendocenten een indruk te geven. Stapsgewijs zullen we steeds meer laten zien.”

 

De nieuwe rekeneisen in TOA: waar kunnen docenten op rekenen?
1. Evaluatie route
2. Beroepscontext + examens
3. Domeintoetsen
4. Tussenantwoorden
5. Alles binnen het vertrouwde TOA
6. Trainingen voor het beoordelen en interpreteren van resultaten

 

 


Volgende maand: de eerste voorbeeldopgaven

In de volgende aflevering in deze serie delen we de eerste voorbeelden van nieuwe rekenopgaven in TOA en vragen we rekenexpert Else en toetsspecialist Maryse naar de totstandkoming daarvan. Nieuwsgierig? Meld je aan voor onze mailings, dan houden we je op de hoogte!

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *