Praktijkervaringen: rekenen in het IEP LVS

Toetsspecialist Maryse de Smet deelde de IEP-visie op rekenen en vertelde hoe rekenen in het IEP Leerlingvolgsysteem in elkaar zit. Hoe wordt dit in de praktijk ervaren? Lees hoe Saskia van Popering, leerkracht groep 7/8 op Radarschool De Morgenster en Evelien van der Bok, van Radarschool Helchersee rekenen in het IEP LVS ervaren, van toets tot en met het resultaat en hoe ze de resultaten vertalen naar de onderwijspraktijk. 

 

Hoe ervaren jullie rekenen in het IEP LVS?

Saskia: “Ik ervaar het IEP LVS in het geheel als erg prettig. Kinderen krijgen toetsvragen die meestal heel duidelijk zijn. Het is ook fijn dat kinderen gewoon een kladblok mogen gebruiken én dat de toets digitaal is. Als leerkracht hoef je niet na te kijken en kan je je richten op het analyseren van de resultaten.”

“Doordat er verschillende versies zijn, kunnen kinderen tijdens de toets toch dicht bij elkaar zitten. Het was dit jaar wel even zoeken met de goede toetsen klaarzetten, omdat er wat rekentoetsen zijn veranderd. Daardoor kon ik niet altijd dezelfde toets voor de kinderen klaarzetten.”

Evelien: “Het rekenen in IEP draait om de bewerkingen. Het fijne hiervan is dat kinderen zich niet door een verhaaltje hoeven te worstelen om de som te ontdekken.”

 

En hoe ervaren de leerlingen rekenen in het IEP LVS?

 

Evelien: “De kinderen geven aan dat ze de toets niet moeilijk vinden. En dat is mooi, want dat geeft hen vertrouwen om deze sommen te maken. De toets komt erg tegemoet aan leerlingen op het gebied van opmaak, inhoud en hoeveelheid.”

Saskia: “Mijn leerlingen vinden het fijn dat het niet zo veel sommen zijn – twintig vragen en opdrachten is te overzien – maar ze zijn er meestal toch wel een tijd mee bezig. Dat ze een kladblok mogen gebruiken vinden de leerlingen heel prettig. Het maken van de toets verschilt nauwelijks van hoe ze dagelijks werken met rekenen, dan werken ze ook regelmatig met Snappet op de Chromebook.”

“De leerlingen vinden het leuk dat er zo snel resultaten binnen zijn. Als ze het tweede deel van de toets afgerond hebben, staan ze vaak al naast mij met de vraag of ze de toetsresultaten mogen inzien. Ik bespreek de resultaten individueel of met de groep. De grafieken en (snelheids)meters van de resultaten zijn makkelijk af te lezen, het is ook voor kinderen erg duidelijk of ze vooruit zijn gegaan.”

 

“Het fijne is dat kinderen zich niet door een verhaaltje hoeven te worstelen om de som te ontdekken.”

 

Zie je verschil bij rekenen in het IEP LVS ten opzichte van andere toetsen of meetinstrumenten?

 

Saskia: “De kinderen moeten beduidend minder sommen maken. Geen overdaad aan tekst. Het resultaat is gekoppeld aan de >1F, 1F en 2F doelen.”

Evelien: “Kinderen zien er minder tegenop. De Cito-toets gaf vooraf al een diepe zucht bij de kinderen. Deze toets geeft de kinderen minder druk.”

 

Wat vind je van de weergave van de resultaten van rekenen in het IEP LVS?

 

Saskia: “Het is prettig dat je heel duidelijk ziet of een kind op weg naar 1F zit of al 1F heeft of nog verder. Ook de uitsplitsing in domeinen is handig. Zo weet je welk onderdeel/domein goed gaat en waar je nog aan kunt werken. De uitsplitsing van contextsommen en kale opgaven is goed. Het valt me op dat kinderen (ook kinderen die wat zwakker zijn in rekenen) juist de contextsommen vaak beter maken.”

“Bij de toetsen voor groep 6 zie je bij de resultaten bij het domein getallen en meetkunde nog een verdere uitsplitsing, dat is erg prettig. Soms heeft een domein maar vier vragen en als je dan één som fout hebt, is het gelijk 75%. Daarbij vraag ik mij af: moeten er niet meer vragen per domein zijn? Met minimaal vijf vragen per domein heb je bij één fout 80%. Wij hanteren de regel dat een domein onder de 80% een aandachtspunt is, ik begreep van mijn IB-er dat dit advies vanuit IEP onderschreven wordt.”

Evelien: “Ik vind het ook erg prettig dat het toetsresultaat is opgesplitst in vier domeinen. Ook het splitsen in kale sommen en contextsommen is prettig. Je kunt heel eenvoudig een plan maken naar aanleiding van de toetsresultaten. Daarnaast kun je ook de gegeven antwoorden inzien, wat soms best verhelderend kan zijn. De groepsoverzichten in het Excel-schema vind ik nog wel wat onoverzichtelijk.”

 

Lees ook ‘Technisch Lezen in het IEP-LVS versus DMT-AVI‘, waarin we vertellen in welk opzicht technisch lezen in het IEP Leerlingvolgsysteem anders is dan DMT en AVI, en waarom.

 

Kun je met deze resultaten eenvoudig een vertaling maken naar je onderwijspraktijk en naar de individuele leerling?

 

Evelien: “Jazeker, ik kan met de gegevens heel gemakkelijk zien hoe leerlingen de toets hebben gemaakt en welk domein nog aandacht nodig heeft. Dit is weer gemakkelijk bij het maken van een plan voor de komende periode.”

Saskia: “Ja, je ziet snel welk domein extra aandacht vraagt voor je groep en met de bijbehorende toelichting weet je dan wat voor soort sommen dit zijn. Om dat te gebruiken bij je methode vind ik nog een hele puzzel.”

“We zijn nu aan het experimenteren om vanuit de IEP-resultaten, en de analyses per kind, het rekenen in kaart te brengen en met rekenen vanuit leerlijnen te werken. Deze week zijn we gestart met het domein getallen. We hebben alle leerlingen van groep 5 tot en met 8 ingedeeld van 5a/5b, op weg naar 1F, 1F, 1S en 2F groep. Na twee weken gaan we aan een ander domein werken.”


Meer weten over het IEP Leerlingvolgsysteem?

Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een compleet kind is hoofd, hart én handen. Lees verder over de visie van IEP.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *