TOA over ‘De Staat van het Onderwijs’

Jaarlijks brengt de Inspectie van het Onderwijs het verslag ‘De Staat van het Onderwijs’ uit. In dit rapport wordt beschreven wat er goed gaat in het onderwijs en waar er nog verbeterpunten liggen. Dit jaar is geen uitzondering. Het 214 pagina tellende rapport over 2021 werd in april dit jaar uitgebracht en noemt een aantal interessante punten. Een voorbeeld:

Studenten hebben basisvaardigheden op het gebied van Nederlandse taal, rekenen en burgerschap nodig voor hun schoolloopbaan en om te functioneren in onze samenleving. Het aantal studenten dat het onderwijs onvoldoende geletterd en/of gecijferd verlaat neemt toe. Het is dan ook zorgelijk dat een derde van de besturen van de bekostigde instellingen aangeeft voor een deel of voor geen van de studenten zicht te hebben op het niveau van taal en rekenen bij uitstroom (Inspectie van het Onderwijs, 2022e).

Deze quote uit het rapport is iets waar we bij TOA wel raad mee weten. Het TOA Toetsplatform biedt een uitgebreid aanbod aan taal- en rekentoetsen. Het mbo kent een zeer diverse instroom van studenten van verschillende niveaus, achtergronden en (werk)ervaring. Daardoor begint niet iedereen met hetzelfde startniveau. Met TOA taaltoetsen kun je een nulmeting inzetten om het startniveau van een student te bepalen, om daar vervolgens je onderwijs op aan te passen. Met TOA rekentoetsen kan dit vanaf het schooljaar 2022-23. Er zijn verschillende formatieve toetsen beschikbaar om de ontwikkeling van het taalniveau gedurende de opleiding te peilen. En, met eventueel nog een extra oefenexamen is de student helemaal klaar voor het daadwerkelijke instellingsexamen. Een groot bijkomend voordeel voor de besturen is dat alle resultaten en ontwikkelingen automatisch bewaard blijven in TOA, waardoor het voor hen ook inzichtelijk is!


TOA Toetsplatform

Nieuwsgierig naar ons wat ons toetsplatform jou nog meer te bieden heeft? Lees hier alles over het TOA Toetsplatform.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *