Geen toetsstress voor jouw kind met IEP

Iedere school in Nederland moet de ontwikkeling van een leerling volgen op onder andere de Nederlandse taal en rekenen. Dat doen scholen vaak met een leerlingvolgsysteem (LVS). De school van jouw kind of kinderen heeft gekozen voor het IEP Leerlingvolgsysteem. Wat betekent dat voor je kind? Hoe helpt IEP jouw kind om inzicht te krijgen in ontwikkeling?

1. Een prettige toetservaring

Veel kinderen vinden toetsen spannend of vervelend, maar is dat nodig? Nee dus. Zelfs niet bij de “grote” eindtoets in groep 8, was de insteek van Bureau ICE toen  in 2014 de IEP Eindtoets ontwikkeld werd. Een toets moet inzicht geven in het niveau van een leerling en daarnaast prettig zijn om te maken. Geen buikpijn of slapeloze nachten vooraf, geen stress tijdens de afname.

Deze IEP-visie op toetsing willen we alle leerlingen in het basisonderwijs bieden. Daarom ontwikkelde Bureau ICE, na de IEP Eindtoets voor groep 8, ook een kindvriendelijk leerlingvolgsysteem voor groep 1 tot en met 8. Wat maakt de IEP toetsen kindvriendelijk? Allereerst sluiten ze goed aan bij de belevingswereld van een kind: voor de leesteksten en vragen gebruiken we onderwerpen uit het dagelijks leven. Kinderen herkennen daar veel in en dat maakt het werken aan de toetsen leuker. Daarnaast zijn het toetsboekje en de digitale toets makkelijk in gebruik, is de vormgeving aantrekkelijk en kosten de toetsen weinig tijd. Zo geven we kinderen een prettige toetservaring. We horen van scholen vaak dat leerlingen zeggen: ‘Mogen we weer IEPen?’ of ‘IEP voelt helemaal niet als een toets’.

2. Focus op groei

In tegenstelling tot andere leerlingvolgystemen kiest IEP ervoor om kinderen niet met elkaar te vergelijken. Ook niet bij toetsresultaten. Zo werkt Cito, een bekend LVS, met I-V en A- E-scores. Die laten zien hoe je kind scoort ten opzichte van andere leerlingen in Nederland met hetzelfde aantal maanden onderwijs. Een A-score stelt dat je kind bij de 25% sterkste leerlingen van het land hoort; een E-score krijgt je kind wanneer zijn resultaten vergelijkbaar zijn met de 10% leerlingen in Nederland die het laagste scoren.

Maar wat doet het met een kind om te zien dat hij met rekenen bij zwakste leerlingen van Nederland zit? Misschien heeft je kind deze periode heel hard gewerkt en is hij zelfs gegroeid, maar nog niet genoeg om de andere leerlingen bij te benen. Dát zie je niet aan een E-score.

Andersom kan vergelijkend meten ook leerlingen tekortdoen die juist vaak een “A” of een “I” scoren. Want die score zegt niets over de ontwikkeling die een leerling doormaakt; misschien moet jouw kind juist meer worden uitgedaagd.

Daarom ligt bij het IEP LVS de focus op groei. Het rapport laat heel duidelijk zien op welk vlak jouw kind iets heeft geleerd tijdens de afgelopen periode. Kinderen begrijpen de grafieken en leergroeimeters van IEP ook goed: dat motiveert en geeft vertrouwen. Is een leerling op een bepaald domein niet gegroeid? Dan weten jullie dat daar extra aandacht naar uit mag gaan.

3. Een compleet beeld van je kind

Een kind is meer dan taal en rekenen. Met die insteek is het IEP LVS ontwikkeld. Natuurlijk zijn vaardighedenzoals lezen of getalbegrip, heel belangrijk voor een kind om zich te redden in de maatschappij. Maar doorzettingsvermogen, empathie, vindingrijkheid en motivatie doen er óók toe. Net als de interactie met anderen, kunnen plannen of het omgaan met gevoelens.

Daarom kijken we met het IEP LVS niet alleen naar taal en rekenen (hoofd), maar ook naar de sociaal- emotionele ontwikkeling, de leeraanpak en het creatief vermogen (hart en handen). Dat geeft een compleet beeld van een kind. Welke talenten heeft een kind, en op welk vlak is nog wat te leren? Komen de rekenmoeilijkheden misschien door een gebrek aan motivatie, of het niet durven vragen van hulp?

4. Een rapport dat je kind zelf begrijpt

Alle IEP-resultaten laten we zien in een rapport. Bij IEP noemen we het rapport een Talentenkaart. De toetsresultaten zijn zo weergegeven dat kinderen heel goed begrijpen hoe ze gegroeid zijn, wat ze geleerd hebben en welke onderdelen nog moeilijk voor ze zijn. Waarschijnlijk kan je kind het zelfs aan jou uitleggen!

Met de IEP Talentenkaart betrekken we kinderen heel nauw bij hun eigen leerproces. Het motiveert bovendien wanneer een kind ziet dat hij gegroeid is; dat zijn harde werk vruchten heeft afgeworpen. Deze combinatie van inzicht, participatie en motivatie geeft kinderen eigenaarschap: het gevoel dat ze zelf invloed hebben op hun leerproces.

5. Gericht werken aan leerdoelen

Dat is allemaal prachtig, maar uiteindelijk wil je als ouder wel dat je kind voldoende leert op school. Hoe draag het IEP LVS daaraan bij? De overheid heeft bepaald welke kennis en vaardigheden een kind moet leren op school, om straks verder te kunnen op het voortgezet onderwijs en in de maatschappij. Daarvoor zijn leerdoelen. IEP heeft die leerdoelen opgedeeld in behapbare stukjes die we kunnen toetsen. Zo laat het IEP LVS heel duidelijk zien of jouw kind op koers ligt om de leerdoelen te halen.

De Talentenkaart geeft ook inzicht in de aparte onderdelen van taal en rekenen. Daarmee kan de leerkracht vervolgens heel concreet aan de slag. Was de aangeboden lesstof al genoeg voor jouw kind? Of zijn er nog onderdelen waar de leerkracht extra aandacht aan moet besteden? Doordat het IEP LVS aansluit op de leerdoelen van de overheid is het voor een school makkelijker om elke leerling te geven wat die nodig heeft. Zo ondersteunt het IEP LVS jouw kind optimaal in zijn of haar ontwikkeling.

Het IEP LVS ontdekken?

Wil je nog meer weten over het IEP Leerlingvolgsysteem? Klik op de onderstaande button en we vertellen je er alles over.

Plaats een reactie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *